نگارش فارسی دوازدهم

انشاء یک صبح سرد و برفی زمستانی غیر تکراری و جدید

انشاء یک صبح سرد و برفی زمستانی غیر تکراری و جدید یک صبح سرد و برفی زمستانی زنگ ساعت به صدا درآمد ولی در وجودم شوری برای بلندشدن نبود.ساعت ها به حالت جنینی خوابیده بودم. ودر حصار دستان سرد زمستان اسیر شده بودم.نگاهم را به پنجره ی اتاقم که روبه …

ادامه نوشته »

انشاء ادبی درباره زمستان درس دوم پایه دوازدهم

انشاء ادبی درباره زمستان درس دوم پایه دوازدهم [به نام خدایی که در قلب ماهی ها نبض دارد] پاییز کم‌کم بار و بندیلش را می‌بست و نوبت به پادشاه فصلها زمستان می رسید. فصل زمستان آغاز فصل نوست ،فصلی که روی پشت بام های خانه ها برف می نشیند ؛رودخانه …

ادامه نوشته »

کلید واژه ها و فهرست منابع مقاله ای را که در درس گذشته تنظیم کرده اید بنویسید

کلید واژه ها و فهرست منابع مقاله ای را که در درس گذشته تنظیم کرده اید بنویسید

کلید واژه ها و فهرست منابع مقاله ای را که در درس گذشته تنظیم کرده اید بنویسید جکیده، کلید واژه ها و فهرست منابع مقاله ای را که در درس گذشته تنظیم کرده اید بنویسید تمرین 2 صفحه 105 نگارش دوازدهم منظور از مقاله درس گذشته همان مقاله تحقیقی صفحه …

ادامه نوشته »

حکایت نگاری صفحه 104 نگارش دوازدهم سوداگری بار آبگینه داشت

حکایت نگاری صفحه 104 نگارش دوازدهم سوداگری بار آبگینه داشت

حکایت نگاری صفحه 104 نگارش دوازدهم سوداگری بار آبگینه داشت حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید سوداگری بار آبگینه داشت حکایت نگاری صفحه 104 نگارش 12 معنی کلمات: باج گیر: گیرنده باج و خراج، راهزن، زورگو. آبگینه: شیشه، بلور، آیینه، ظروف شیشه ای. سوداگر: …

ادامه نوشته »

فهرست منابع کتاب های درسی خود را ببینید و با یکدیگر مقایسه کنید

فهرست منابع کتاب های درسی خود را ببینید و با یکدیگر مقایسه کنید

فهرست منابع کتاب های درسی خود را ببینید و با یکدیگر مقایسه کنید تمرین صفحه 101 نگارش دوازدهم فهرست منابع کتاب های درسی خود را ببینید و با یکدیگر مقایسه کنید تمرین 1 صفحه 101 نگارش دوازدهم فهرست منابع کتاب های درسی خود را با هم مقایسه کنید فهرست منابع …

ادامه نوشته »

حل تمرین صفحه 89 نگارش پایه دوازدهم

حل تمرین صفحه 89 نگارش پایه دوازدهم

حل تمرین صفحه 89 نگارش پایه دوازدهم تمرین 1 صفحه 89 نگارش دوازدهم چند مقاله تحقیقی را در مجلات انتخاب کنید و با توجه به آنچه آموختید نقاط قوت و ضعف آن را بیابید مقاله تحقیقی در مجلات تمرین صفحه 89 نگارش دوازدهم تعریف کلی از استرس جامعه ما استرس …

ادامه نوشته »

بخش بحث و نتیجه گیری مقاله یادگیری معنادار را با توجه به دو نکته زیر بررسی کنید

بخش بحث و نتیجه گیری مقاله یادگیری معنادار را با توجه به دو نکته زیر بررسی کنید

بخش بحث و نتیجه گیری مقاله یادگیری معنادار را با توجه به دو نکته زیر بررسی کنید فعالیت صفحه 88 نگارش دوازدهم بخش بحث و نتیجه گیری مقاله یادگیری معنادار را با توجه به دو نکته زیر بررسی کنید فعالیت صفحه 88 نگارش دوازدهم مقاله یادگیری معنادار از منظر تحلیل …

ادامه نوشته »

بدنه اصلی مقاله جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی را بخوانید

بدنه اصلی مقاله جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی را بخوانید

بدنه اصلی مقاله جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی را بخوانید بدنه اصلی مقاله جنبه های ادبی در تاریخ بیهقی را بخوانید این مقاله حاصل پژوهش کتابخانه ای است در این بخش نویسنده موضوع مورد نظر خود را توضیح می دهد انسجام و پیوستگی بندها را تحلیل کنید فعالیت 3 …

ادامه نوشته »

مقدمه زیر را بخوانید و دو بخش زمینه مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل کنید

مقدمه زیر را بخوانید و دو بخش زمینه مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل کنید

مقدمه زیر را بخوانید و دو بخش زمینه مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل کنید فعالیت صفحه 86 نگارش دوازدهم مقدمه زیر را بخوانید و دو بخش زمینه مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل کنید فعالیت صفحه 86 نگارش دوازدهم دو بخش زمینه مسئله و بیان …

ادامه نوشته »

درخواستی رسمی برای ارسال مجلات رشد به مدرسه بنویسید

درخواستی رسمی برای ارسال مجلات رشد به مدرسه بنویسید

درخواستی رسمی برای ارسال مجلات رشد به مدرسه بنویسید در گروه های کلاسی درخواستی رسمی برای ارسال مجلات رشد به مدرسه بنویسید فعالیت صفحه 66 نگارش دوازدهم نمونه 1: به نام خدا موضوع: تقاضای ارسال مجلات رشد مدیر مسئول محترم مجله رشد با عرض سلام و احترام با توجه به …

ادامه نوشته »

آیا می توانید تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در چند سال بعد مجسم کنید

آیا می توانید تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در چند سال بعد مجسم کنید

آیا می توانید تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در چند سال بعد مجسم کنید با توجه به پیشرفت ها و دگرگونی های ناگزیر فکری و فناوری دنیای آینده آیا می توانید تصویری از چگونگی نامه و نامه نگاری در چند سال بعد مجسم کنید و آن را روی …

ادامه نوشته »

تمرین 1 صفحه 51 نگارش دوازدهم

تمرین 1 صفحه 51 نگارش دوازدهم

تمرین 1 صفحه 51 نگارش دوازدهم حل تمرین 1 صفحه 51 از درس 3 نگارش پایه دوازدهم جواب تمرین صفحه 51 نگارش پایه 12 پس از مطالعه متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید. طوفان در وسعت روحت می پیچد گردباد اضطراب در وجودت می چرخد و موج در موج …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت صفحه 50 نگارش دوازدهم

فعالیت صفحه 50 نگارش دوازدهم

جواب فعالیت صفحه 50 نگارش دوازدهم حل فعالیت صفحه 50 درس 3 نگارش دوازدهم جواب فعالیت صفحه 50 نگارش پایه 12 پس از مطالعه متن بالا پرسش های زیر را در گروه پاسخ دهید. 1- در این متن چه نگاه تازه ای به موضوع زمستان دیده می شود؟ همینکه میتوانیم …

ادامه نوشته »

آرایه های چراغ درختان که زرد و قرمز می شود پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد

آرایه های جمله چراغ درختان که زرد و قرمز می شود پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد

آرایه های چراغ درختان که زرد و قرمز می شود پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد می توانید بگویید در جمله چراغ درختان که زرد و قرمز می شود پاییز از چهارراه فصل ها می گذرد چه آرایه های دیده می شود فعالیت صفحه 48 نگارش دوازدهم چهارراه فصل …

ادامه نوشته »

با توجه به متن چراغ سبز به پرسش های زیر پاسخ دهید

با توجه به متن چراغ سبز به پرسش های زیر پاسخ دهید

با توجه به متن چراغ سبز به پرسش های زیر پاسخ دهید فعالیت صفحه 47 نگارش دوازدهم با توجه به متن چراغ سبز به پرسش های زیر پاسخ دهید حل فعالیت صفحه 47 درس 3 نگارش دوازدهم الف) همانگونه که در پایه نهم خواندید بخش های اصلی متن شامل موضوع، …

ادامه نوشته »

به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن روزها نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن را بخوانید

به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن روزها نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن را بخوانید

به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن روزها نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن را بخوانید کارگاه نوشتن صفحه 23 نگارش دوازدهم به پیوست کتاب مراجعه کنید و متن روزها نوشته محمدعلی اسلامی ندوشن را بخوانید کارگاه نوشتن صفحه 23 نگارش پایه دوازدهم الف) کدام ویژگی ها، این نوشته را به عنوان …

ادامه نوشته »

شیوه دیگری نیز وجود دارد که بتواند آغازگر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود

شیوه دیگری نیز وجود دارد که بتواند آغازگر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود

شیوه دیگری نیز وجود دارد که بتواند آغازگر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود آیا جز مواردی که برای شروع خاطره نگاری شمردیم به نظر شما شیوه دیگری نیز وجود دارد که بتواند آغازگر مناسبی برای نوشتن خاطره تلقی شود فعالیت صفحه 17 نگارش دوازدهم در خاطره نگاری هم مثل …

ادامه نوشته »

در دو بند زیر خاطره پیش گفته با دو زاویه دید نوشته شده است با هم مقایسه کنید

در دو بند زیر خاطره پیش گفته با دو زاویه دید نوشته شده است با هم مقایسه کنید

در دو بند زیر خاطره پیش گفته با دو زاویه دید نوشته شده است با هم مقایسه کنید در دو بند زیر خاطره پیش گفته با دو زاویه دید نوشته شده است این دو بند را بخوانید و با هم مقایسه کنید فعالیت صفحه 15 نگارش پایه دوازدهم 1- جوان …

ادامه نوشته »

گسترش مثل ” آفتاب پشت ابر نمی ماند “

گسترش مثل " آفتاب پشت ابر نمی ماند "

گسترش مثل ” آفتاب پشت ابر نمی ماند “ گسترش مثل ” آفتاب پشت ابر نمی ماند ” نگارش دوازدهم مثل نویسی صفحه 93 نگارش دوازدهم دو معنی و مفهوم برای این ضرب المثل میتوان بیان کرد: 1- میتوان آفتاب را امام زمان (عج) و پشت ابر را به غیبت …

ادامه نوشته »

متن ادبی صفحه 38 نگارش دوازدهم

متن ادبی صفحه 38 نگارش دوازدهم

متن ادبی صفحه 38 نگارش دوازدهم متن ادبی درباره یک صبح سرد و برفی زمستان صفحه 38 نگارش دوازدهم نثر ادبی در مورد یک صبح سرد و برفی زمستان انشا اختصاصی و غیر تکراری درباره این موضوع: کافیست با پرداخت مبلغ 3900 تومان یک انشای کامل در یک صفحه ورد …

ادامه نوشته »