علوم تجربی ششم

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید فکر کنید علوم ششم نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید فکر کنید صفحه 85 علوم پایه ششم درس 11 در …

ادامه نوشته »

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم فکر کنید علوم ششم گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 فکر کنید صفحه 86 درس 11 علوم تجربی پایه ششم در عمل فتوسنتز، اندام هایی مانند برگ که دارای سبزینه …

ادامه نوشته »

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید گفت و گو کنید علوم ششم صفحه 86 به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید گفت و گو کنید …

ادامه نوشته »

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد جمع آوری اطلاعات آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد جمع آوری اطلاعات صفحه 86 علوم ششم دانه ی نشاسته دار همچون گندم و ذرت. دانه ی روغن دار همچون تخمه …

ادامه نوشته »

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید گفت و گو صفحه 81 علوم پایه ششم مقایسه میکروسکوپ های امروزی و قدیمی میکروسکوپ دستگاهی است که دیدن اجسامی که با …

ادامه نوشته »

آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است

آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است

آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است فکر کنید علوم ششم وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است فکر کنید صفحه 75 علوم پایه ششم  وسیله یا پدیده ای معرفی کنید …

ادامه نوشته »

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند فکر کنید صفحه 74 علوم پایه ششم ما در طول روز غذاهای زیادی مصرف می …

ادامه نوشته »

نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند

نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند

نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند گفت و گو کنید صفحه 71 علوم ششم نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند چگونگی کمک کردن نور خورشید به ابر و باد و باران پیدایش ابر را به طور ساده می توان در …

ادامه نوشته »

به حرکت درآوردن وسیله های خود بدون موتور الکتریکی

اگر موتور الکتریکی نداشته باشید برای به حرکت درآوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید

به حرکت درآوردن وسیله های خود بدون موتور الکتریکی اگر موتور الکتریکی نداشته باشید برای به حرکت درآوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید یا به حرکت درآوردن وسیله های خود بدون موتور الکتریکی فکر کنید صفحه 66 علوم ششم درباره به حرکت درآوردن وسایل خود …

ادامه نوشته »

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است آیا می توانید این اتفاق را براساس آزمایش های انجام شده توضیح دهید فکر کنید صفحه 63 دلیل کنده شدن سقف خانه …

ادامه نوشته »

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود فکر کنید علوم ششم چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود دلیل باز شدن چتری در پشت هواپیماهای جنگی هنگام نشستن با برخورد هوا به چتری که در پشت هواپیماها باز شده است …

ادامه نوشته »

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد فکر کنید درباره نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد فکر کنید صفحه 62 علوم پایه ششم درس هفتم آیرودینامیک یا هواپویش، شاخه‌ای از دینامیک گازها و در حالت کلی تر دینامیک سیالات است که به بررسی …

ادامه نوشته »

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند وقتی اتومبیل در جاده ای در حال حرکت است نیروی اصطکاک بر آن اثر کرده و سبب کاهش سرعت آن می شود آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند …

ادامه نوشته »

در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا گفت و گو کنید در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا گفت و گو صفحه 59 علوم پایه ششم سوالات: الف) ترمز کردن اتومبیل ب) …

ادامه نوشته »

در آزمایش انجام شده کدام نیرو سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است

در آزمایش انجام شده کدام نیرو سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است

در آزمایش انجام شده کدام نیرو سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است در آزمایش انجام شده کدام نیرو سبب کند شدن حرکت و توقف جسم شده است این نیرو در کدام جهت بر جسم وارد شده است فکر کنید صفحه 59 علوم پایه ششم نیروی اصطکاک نیرویی …

ادامه نوشته »
کمک جو