فارسی نوشتاری ششم

به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید

به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید

به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید جواب نگارش صفحه 30 ششم به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید حل صفحه 30 نگاش فارسی ششم در یک بند …

ادامه نوشته »

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید و از واژه های هم معنی استفاده کنید حل صفحه 18 نگارش فارسی ششم این فعالیت برعهده دانش آموز است. راهنمایی: کافیست یک تصویر، …

ادامه نوشته »

در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید

در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید

در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید گزارشی در دو بند در مورد یکی از آفریده های خدا …

ادامه نوشته »

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید پاسخ نگارش ششم با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید حل فعالیت نگارش ششم درباره اینکه محل زندگی خود را در یک بند با نثر …

ادامه نوشته »

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد نگارش ششم

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد نگارش ششم

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد نگارش ششم داستان زیر را تا یک بند ادامه دهید امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد درخت توت آهی کشید و به درخت بید که در آن سوی باغ کودکان کاری به …

ادامه نوشته »

داستان شعر را به نثر ساده بنویسید صفحه 84 فارسی نگارش ششم

داستان شعر را به نثر ساده بنویسید صفحه 84 فارسی نگارش ششم

داستان شعر را به نثر ساده بنویسید صفحه 84 فارسی نگارش ششم داستان شعر را به نثر ساده بنویسید درس میوه ی هنر نگارش فارسی ششم داستان شعر میوه ی هنر را به نثر ساده بنویسید صفحه 84 نگارش پایه ششم درس میوه ی هنر را به نثر ساده بنویسید …

ادامه نوشته »

توصیف گفتگوی ظرف ها درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها صفحه 24 نگارش ششم

توصیف گفتگوی ظرف ها درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها صفحه 24 نگارش ششم_ensha_org

توصیف گفتگوی ظرف ها درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها صفحه 24 نگارش ششم گفت و گوی ظرف ها درباره نحوه غذا خوردن مهمان ها درس سوم نگارش ششم   انشا گفتگوی ظرف ها درباره ی آداب غذا خوردن مهمان ها بعد از یک مهمانی ، ظرف ها در …

ادامه نوشته »

بهار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید صفحه 10 نگارش ششم

بهار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید صفحه 10 نگارش ششم

بهار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید صفحه 10 نگارش ششم انشا درباره بهار و زیبایی های آن کارگاه نیوسندگی ششم صفحه 10     بهار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید. در متن خود از یک یا دو بیت شعر که …

ادامه نوشته »

حکایت محبت صفحه 78 نگارش ششم

حکایت محبت صفحه 78 نگارش ششم

حکایت محبت صفحه 78 نگارش ششم حکایت محبت را در یک بند خلاصه کنید درس 14 نگارش ششم   حکایت محبت صفحه 78 نگارش ششم پاسخ حکایت درس چهاردهم نگارش ششم دو دوست در بیابانی دچار اختلاف شدند و شروع به بگو مگو کردند. یکی از آنها به صورت دیگری …

ادامه نوشته »

گسترش مثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

گسترش مثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

گسترش مثل مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد صفحه 85 نگارش ششم     دریافت خود را از ضرب المثل ” مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد ” را در یک بند بنویسید. وقتی انسان …

ادامه نوشته »

شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید صفحه 85 نگارش ششم

شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید صفحه 85 نگارش ششم

شعر شیر خدا را به نثر ساده بنویسید صفحه 85 نگارش ششم روان نویسی شعر صفحه 85 نگارش ششم شیر خدا   روان نویسی شعر شیر خدا نگارش ششم : حضرت علی (ع) برترین مرد عرب بوده و کسی است که در راه خدا همچون یک شیر شجاع می جنگیده. …

ادامه نوشته »

سرنوشت درختی را که امروز تبدیل به میز و نیمکت شده از زبان خودش نگارش ششم

سرگذشت یک میز و نیمکت را از زبان خودشان بنویسید

سرنوشت درختی را که امروز تبدیل به میز و نیمکت شده از زبان خودش نگارش ششم سرگذشت یک میز و نیمکت را از زبان خودشان بنویسید   سرنوشت درختی را که امروز تبدیل به میز و نیمکت شده از زبان خودش صفحه 84 نگارش ششم جواب سرگذشت یک درخت تبدیل …

ادامه نوشته »

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 89 نگارش ششم

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 89 نگارش ششم

جواب کارگاه نویسندگی صفحه 89 نگارش ششم بازنویسی مثل کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز گسترش مثل این دغل دوستان که می بینی مگسانند گرد شیرینی     1- ضرب المثل ” کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز ” را …

ادامه نوشته »

حکایت نردبان فروش صفحه 93 نگارش ششم

حکایت نردبان فروش صفحه 93 نگارش ششم

حکایت نردبان فروش صفحه 93 نگارش ششم حکایت عبید زاکانی صفحه 93 نگارش ششم نردبان فروش     حکایت نردبان فروش از عبید زاکانی را بخوانید و برداشت خود را از آن در چند سطر بنویسید. شخصی به کمک نردبان در باغ دیگری می رفت تا میوه بچیند. صاحب باغ …

ادامه نوشته »

مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست

مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست کارگاه نویسندگی ششم صفحه 24 دشمن دانا بلندت می کند     معنی ضرب المثل صفحه 24 فارسی نوشتاری ششم این ضرب المثل به ما سر مشق زندگی می دهد که الگوهای زندگی خویش را درست …

ادامه نوشته »
کمک جو