انشا پایه هفتم

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند چرا

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند چرا

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند چرا فکر کنید کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کنید چرا (آسفالت، آینه) فکر کنید صفحه 90 علوم هفتم آینه شفاف و براق است هم نور را بازتاب و منعکس می کند و هم کمی از آن …

ادامه نوشته »

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند شکل مقابل نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می دهد توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند خود را بیازمایید صفحه 89 علوم …

ادامه نوشته »

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا اگر در ساحل آتش روشن کنید متوجه می شوید در طول روز دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود علت را توضیح دهید وقتی …

ادامه نوشته »

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید هر 30 دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه …

ادامه نوشته »

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دار طراحی کنید و بسازید

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید فعالیت صفحه 88 علوم هفتم با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید آموزش طراحی یک لیوان عایق که در داشته باشد سوال: با استفاده از وسایل در دسترس یک …

ادامه نوشته »

دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید

دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید

دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید محفظه A داغ و محفظه B سرد است فعالیت صفحه 86 علوم پایه هفتم سوالات: الف) جنبش مولکولی …

ادامه نوشته »

اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است

اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است

اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد دمای میخ و آب چگونه تغییر می کنند؟ این بار کدام …

ادامه نوشته »

نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز دماسنج بسازید

نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز دماسنج بسازید

نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز دماسنج بسازید به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز آن دماسنج بسازید و درجه بندی کنید با استفاده از این دماسنج چند اندازه گیری را انجام دهید …

ادامه نوشته »

روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و گرمسیر

روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و گرمسیر

روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و گرمسیر در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید تفاوت و شیاهت های روش گرم کردن خانه ها در نواحی …

ادامه نوشته »

شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید

شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید

شکفتن گل و دوره نوجوانی را مقایسه کنید انشا مقایسه شکفتن گل و دوره نوجوانی پایه هفتم انشا سنجش و مقایسه درباره شکفتن گل و دوره نوجوانی دوره نوجوانی دوره شکل گیری شخصیت ها، دوره حضور در جامعه و دوره خودباوری است. بهترین مقایسه برای دوره نوجوانی این است که …

ادامه نوشته »

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست

منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست مثال بزنید حل فعالیت صفحه 18 از درس 3 مطالعات پایه هفتم بدین معناست که تمام افراد یک ملت اعم از زن و مرد، خرد و کلان، پیر …

ادامه نوشته »

تحقیق درباره نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه های هسته ای

تحقیق درباره نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه های هسته ای

تحقیق درباره نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه های هسته ای فعالیت صفحه 76 علوم هفتم در خصوص نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه های هسته ای تحقیق کنید نقاط قوت و ضعف تولید انرژی الکتریکی از طریق نیروگاه هسته ای تحقیق …

ادامه نوشته »

چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی

چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی

چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی شکل زیر مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت های فسیلی نشان می دهد به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود …

ادامه نوشته »

مثل نویسی یک دست صدا ندارد

مثل نویسی یک دست صدا ندارد

مثل نویسی یک دست صدا ندارد گسترش مثل نویسی یک دست صدا ندارد نگارش هفتم صفحه 45 نوشته زیر را بخوانید اصل ضرب المثل را با شکل گسترش یافته آن مقایسه کنید چند معنی و مفهوم کلی برای این ضرب المثل میتوان بیان کرد: 1- دست نشانه قدرت است و …

ادامه نوشته »

انشا درباره کلاغ با روش طبقه بندی کردن موضوع

انشا درباره کلاغ با روش طبقه بندی کردن موضوع

انشا درباره کلاغ با روش طبقه بندی کردن موضوع انشا درباره کلاغ نگارش هفتم با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع متن در مورد کلاغ بنویسید شکل و اندازه کلاغ کلاغ تقریبا یک پا و نیم طول دارد. کاملا سیاه است. …

ادامه نوشته »
کمک جو