انشا پایه یازدهم

انشا با ویژگی زمان و مکان درباره مراسم عروسی پایه یازدهم

انشا با ویژگی زمان و مکان درباره مراسم عروسی پایه یازدهم موضوع:مراسم عروسی بعد از اتمام حنابندی سر،دست و پای داماد همه با هم برای حنابندی عروس به اتاق عروس رفته و مراسم حنابندی عروس مانند داماد برگزار می شد و شب حنابندان تمام می شد و روز عروسی فرا …

ادامه نوشته »

انشاء درباره ماه و ماهی پایه یازدهم جدید

انشاء درباره ماه و ماهی پایه یازدهم جدید ماه و ماهی از زمانی که دیدم تو را همانند چراغی خانه ام را روشن کردی در تاریکی های محض شب های تنهایی و بی کسی، آمدی و شدی سبب، که دوست بدارم این سیاهی مطلق را . نه ،نه فقط چراغ …

ادامه نوشته »

فعالیت 1 صفحه 109 نگارش یازدهم متن زیر را با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید

فعالیت 1 صفحه 109 نگارش یازدهم متن زیر را با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید

فعالیت 1 صفحه 109 نگارش یازدهم متن زیر را با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید فعالیت 1 صفحه 109 نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید فعالیت صفحه 109 نگارش 11 با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید سوال: ژان پیاژه، دانشمند …

ادامه نوشته »

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید فعالیت 2 صفحه 117 نگارش یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید صفحه 113 نگارش یازدهم زبان نویسنده: او با تحقیق دربارۀ نحوۀ بحث …

ادامه نوشته »

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید صفحه 117 نگارش یازدهم

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید صفحه 117 نگارش یازدهم

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید صفحه 117 نگارش یازدهم یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی (نمودار، جدول، نقشه مفهومی) نشان دهید صفحه 117 …

ادامه نوشته »

متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشها خلاصه آن را بنویسید

متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشها خلاصه آن را بنویسید

متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشها خلاصه آن را بنویسید متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشهای این درس، خلاصه آن را بنویسید نگارش یازدهم تمرین صفحه 121 نگارش پایه یازدهم خلاصه نویسی داستان شازده کوچولو: کتاب شازده کوچولو …

ادامه نوشته »

انشا درباره مثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

انشا درباره مثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

انشا درباره مثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم انشا با موضوع آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم صفحه 83 پایه یازدهم بازنویسی مثل صفحه 83 یازدهم درباره آب در کوزه و ما تشنه لبان چند روز پیش، نزدیک های غروب آفتاب و اذان مغرب بود …

ادامه نوشته »

انشا درباره سفرنامه درس ششم نگارش یازدهم

انشا درباره سفرنامه درس ششم نگارش یازدهم

انشا درباره سفرنامه درس ششم نگارش یازدهم انشا با موضوع سفرنامه درس ششم نگارش پایه یازدهم انشا درس 6 نگارش 11 درباره سفرنامه ♥موضوع اول سفرنامه نویسی: اواخر اسفند ماه بود و خورشید کم فروغ؛ ومن می رفتم به سوی رهایی و جایی که حرف ها بوی آرامش می دهند …

ادامه نوشته »

انشا با موضوع سفرنامه نگارش یازدهم

انشا با موضوع سفرنامه نگارش یازدهم

انشا با موضوع سفرنامه نگارش یازدهم انشا درباره سفرنامه درس 5 نگارش یازدهم انشا در مورد سفر نامه پایه یازدهم درس پنجم تعریف کردن از عشق همواره جلوه ای ساده و زمینی داشت! عشق را تنها در زمین جستجو می کردم. تا آنکه روزی راهی دیار عاشقان شدم. دیاری که …

ادامه نوشته »

انشا گفتگو شقایق و سنگ پایه یازدهم

انشا گفتگو شقایق و سنگ پایه یازدهم

انشا گفتگو شقایق و سنگ پایه یازدهم انشا گفتگو کردن شقایق و سنگ درس 5 پایه یازدهم انشا گفت گو کردن شقایق و سنگ خورشید سوزان در آسمان لنگر انداخته، انگار امروز خیال دارد با تمام قدرتش زمین و زمان را به آتش بکشد. کار هر روزش هست کویر را …

ادامه نوشته »

انشا گفتگو خیالی کشتی و اقیانوس

انشا گفتگو خیالی کشتی و اقیانوس

انشا گفتگو خیالی کشتی و اقیانوس انشا گفتگو خیالی بین کشتی و اقیانوس نگارش یازدهم انشا گفت و گوی بین کشتی و اقیانوس پایه یازدهم کشتی؛ این بار باید تفسیر را از میان واژه های مترادف اما در عین حال، مخالف هم نوشت! از آرامشی که آرامش چندین نفر را …

ادامه نوشته »

چهره ای که هرگز فراموش نمی کنم پایه یازدهم

چهره ای که هرگز فراموش نمی کنم پایه یازدهم

چهره ای که هرگز فراموش نمی کنم پایه یازدهم انشا چهره ای که هرگز فراموش نمی کنم درس 3 پایه یازدهم تولید متن درس سوم نگارش یازدهم درباره چهره ای که هیچوقت فراموش نمی کنم از همان کودکی که تصویرش، کمی در ذهن تنگم، تار شده، روی پاهایت می نشستم …

ادامه نوشته »

انشا گسترش زمان و مکان و حال و هوا و جزییات

انشا گسترش محتوا زمان و مکان

انشا گسترش زمان و مکان و حال و هوا و جزییات انشا در مورد گسترش زمان و مکان و حال و هوا و جزییات بنویسید انشا توصیف زمان و مکان و حال و هوا پایه یازدهم موضوع: مراسم گرگیعان بند مقدمه: به وصف نام خوزستان نامی      ز استاد سخن بشنو …

ادامه نوشته »

بازنویسی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

بازنویسی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

بازنویسی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد شعرگردانی و بازنویسی دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد پایه یازدهم شعرگردانی صفحه 51 نگارش یازدهم دیدار یار غایب موضوع: قطره کوچک ماه ها بود منتظر این روز بودم، یکی از روزهای بهاری که بتوانم به آرزویم برسم. از زمانی …

ادامه نوشته »

شعرگردانی صفحه 51 نگارش یازدهم

شعر گردانی صفحه 51 یازدهم دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

شعرگردانی صفحه 51 نگارش یازدهم شعرگردانی صفحه 51 یازدهم دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد شعر گردانی صفحه 51 پایه 11 درباره دیدار یار غایب نور آفتاب چشم هایم را نوازش می دهد آرام آرام پلک هایم را می گشایم،  صحنه …

ادامه نوشته »
کمک جو