انشا

هرگز به اجزای در حال حرکت ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد چرا

هرگز به اجزای در حال حرکت ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد چرا

هرگز به اجزای در حال حرکت ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد چرا پرسش صفحه 28 کاروفناوری نهم هرگز به اجزای در حال حرکت ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد چرا پرسش صفحه 28 کار و فناوری نهم دست نزدن به اجزای در حال حرکت سازوکار، یا مکانیسم …

ادامه نوشته »

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگر استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگر استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید

با هم اندیشی در گروه مزایای دیگر استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید با هم اندیشی در گروه مزایای دیگر استفاده از فناوری ترسیم با رایانه را بررسی کنید همچنین برای ترسیم با رایانه بایستی چه چیزهایی فراهم باشد و چه نکاتی را رعایت نمایید کار کلاسی …

ادامه نوشته »

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره گفت و گو کنید

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره گفت و گو کنید

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره گفت و گو کنید شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره در کلاس گفت و گو کنید گفت و گو کنید صفحه 27 علوم پایه نهم جاندار و گیاه: …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 94 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 94 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 94 پیام های آسمان هشتم حل خودت را امتحان کن صفحه 94 درس 11 پیام های آسمان هشتم خودت را امتحان کن صفحه 94 پیام های هشتم سوالات: 1- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید. 2- رواج غیبت در جامعه چه آثار …

ادامه نوشته »

بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست

بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست

بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست به نظر شما بهترین واکنش در برابر کسی که عادت به فحش دادن دارد چیست فعالیت کلاسی صفحه 93 پیام های آسمان هشتم بهترین کار و راه ممکن دوری از کسانی است که دست به چنین کاری می …

ادامه نوشته »

به نظر شما نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد

به نظر شما نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد

به نظر شما نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می کنند؟ فعالیت کلاسی صفحه 88 پیام های …

ادامه نوشته »

مثل نویسی یک دست صدا ندارد

مثل نویسی یک دست صدا ندارد

مثل نویسی یک دست صدا ندارد گسترش مثل نویسی یک دست صدا ندارد نگارش هفتم صفحه 45 نوشته زیر را بخوانید اصل ضرب المثل را با شکل گسترش یافته آن مقایسه کنید چند معنی و مفهوم کلی برای این ضرب المثل میتوان بیان کرد: 1- دست نشانه قدرت است و …

ادامه نوشته »

انشا درباره کلاغ با روش طبقه بندی کردن موضوع

انشا درباره کلاغ با روش طبقه بندی کردن موضوع

انشا درباره کلاغ با روش طبقه بندی کردن موضوع انشا درباره کلاغ نگارش هفتم با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع متن در مورد کلاغ بنویسید شکل و اندازه کلاغ کلاغ تقریبا یک پا و نیم طول دارد. کاملا سیاه است. …

ادامه نوشته »

نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید

نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید

نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید فعالیت های نگارشی صفحه 41 نوشته زیر را بخوانید و موضوع کلی و ریز موضوع های آن را با رسم نمودار نشان دهید حل فعالیت های نگارشی صفحه 41 نگارش هفتم موضوع …

ادامه نوشته »

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال برای یک شبانه روز متوسط بین 10000 تا 12000

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال برای یک شبانه روز متوسط بین 10000 تا 12000

انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال برای یک شبانه روز متوسط بین 10000 تا 12000 انرژی مورد نیاز یک نوجوان فعال و در حال رشد برای یک شبانه روز به طور متوسط بین 10000 تا 12000 کیلوژول است آیا این وعده غذایی برای صبحانه یک نوجوان در سن و سال …

ادامه نوشته »

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها

فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها فهرستی از غذاهایی را که در یک روز معین مصرف می کنید به همراه مقدار تقریبی آنها تهیه کنید با توجه به این فهرست تعیین کنید که در این روز معین بدن شما …

ادامه نوشته »

مقدار انرژی که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز یک گوجه فرنگی و یک نان لواش

مقداری انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز یک گوجه فرنگی و یک نان لواش کسب می کند چقدر است

مقدار انرژی که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز یک گوجه فرنگی و یک نان لواش مقدار انرژی ای که بدن ما با خوردن یک تخم مرغ آب پز یک گوجه فرنگی و یک نان لواش کسب می کند چقدر است خود را بیازمایید صفحه 71 علوم …

ادامه نوشته »

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنشی و انرژی پتانسیل گرانشی

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل و تبدیل انرژی بیان کنید

دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنشی و انرژی پتانسیل گرانشی دریافت خود را از شکل زیر با توجه به مفاهیم انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل و تبدیل انرژی بیان کنید فکر کنید صفحه 69 علوم پایه هفتم جواب سوال: هنگام بالا بودن انرژی ذخیره …

ادامه نوشته »

در هر یک از حالت های زیر انرژی جنبشی دو جسم را با هم مقایسه کنید

در هر یک از حالت های زیر انرژی جنبشی دو جسم را با هم مقایسه کنید

در هر یک از حالت های زیر انرژی جنبشی دو جسم را با هم مقایسه کنید فکر کنید علوم هفتم در هر یک از حالت های زیر انرژی جنبشی دو جسم را با هم مقایسه کنید فکر کنید صفحه 67 علوم پایه هفتم الف) در شکل زیر هر دو اتومبیل …

ادامه نوشته »

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین علیه السلام چه کارهایی انجام می دهید

شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین شما به عنوان یک نوجوان مسلمان برای زنده نگهداشتن نام و قیام امام حسین علیه السلام چه کارهایی انجام می دهید گفت و گو کنید صفحه 23 هدیه های آسمان ششم ایستادگی در برابر دشمنان، غیرت …

ادامه نوشته »
کمک جو