انشا

تحقیق درباره ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد

تحقیق درباره ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد

تحقیق درباره ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتایج را در جدول بنویسید بارش فکری صفحه 43 کاروفناوری هشتم سرویس دهنده های زیادی در دنیای مجازی وجود دارند …

ادامه نوشته »

در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید

در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید

در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی تحقیق کنید مزایا و معایب پست الکترونیکی چیست ایمیل یا پست الکترونیک به نامه دیجیتالی می گویند، محتوای آن می تواند متن، تصویر، ویدئو و غیره باشد که در …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ و جواب فعالیت های درس 3 مطالعات هشتم حل فعالیت های درس 3 مطالعات هشتم فعالیت صفحه 15 مطالعات هشتم سوال: 1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ او چگونه به این مقام انتخاب شده است؟ آیا می دانید در زمان …

ادامه نوشته »

بارش فکری صفحه 37 کاروفناوری هشتم

بارش فکری صفحه 37 کاروفناوری هشتم

بارش فکری صفحه 37 کاروفناوری هشتم بارش فکری صفحه 37 پودمان 2 کاروفناوری هشتم جواب بارش فکری صفحه 37 کار و فناوری پایه 8 سوالات: الف) چگونه می توان اندازه مدار را کوچک تر کرد؟ ب) از چه وسایل معیوب و دور ریختنی می توانید قطعات پروژه را به دست …

ادامه نوشته »

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود بارش فکری به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود بارش فکری کاروفناوری هشتم جایگزین فیبر سوراخ دار برای این کار میتوان از سلیقه و خلاقیت خود فرد استفاده کرد …

ادامه نوشته »

اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا

اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا

اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا بارش فکری صفحه 27 کاروفناوری هشتم اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا جواب بارش فکری صفحه 27 کاروفناوری پایه هشتم اگر از یک باتری کتابی 9 …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم حل و جواب تمام فعالیت های درس 2 مطالعات اجتماعی هشتم جواب فعالیت های درس 2 دوم مطالعات هشتم جواب فعالیت های درس 2 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فعالیت صفحه 7 مطالعات هشتم سوال: 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد …

ادامه نوشته »

چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند

چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند

چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند پرسش صفحه 17 کاروفناوری هشتم چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند نمای بالای قاب عکس را مشاهده می کنید سوراخ ها به شکل ضربدری هستند به نظر شما دلیل این طراحی چه بوده است طراحی هر …

ادامه نوشته »

چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد

چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد

چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد پرسش صفحه 16 کاروفناوری هشتم چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد پرسش صفحه 16 کاروفناوری پایه هشتم پیچ چپ گرد استاندارد بسته شدن بسیاری …

ادامه نوشته »

تحقیق در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی

تحقیق در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی

تحقیق در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی با جست و جو در اینترنت در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی تحقیق کنید تحقیق استانداردهای ورق های فلزی و جدول مربوط به انها در مورد جداول استاندارد ورق های فلزی تحقیق کنید صفحه 5 کاروفناوری هشتم ورق های فولادی (فلزی) …

ادامه نوشته »

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ و حل فعالیت های درس 1 مطالعات پایه هشتم پاسخ و حل فعالیت های درس 1 مطالعات هشتم فعالیت صفحه 3 مطالعات هشتم سوال: الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ ب) در ماجراهایی که نقل شد افرادی که …

ادامه نوشته »

حل فعالیت های درس 15 پیام های آسمان هشتم

حل فعالیت های درس 15 پیام های آسمان هشتم

حل فعالیت های درس 15 پیام های آسمان هشتم جواب و حل فعالیت های درس 15 پانزدهم پیام های آسمان پایه هشتم پاسخ و جواب مسائل فصل 15 پیام های آسمان هشتم حل فعالیت های درس 15 پیام های هشتم فعالیت کلاسی صفحه 122 پیام های آسمان هشتم سوال: به …

ادامه نوشته »

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم فکر کنید علوم ششم گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 فکر کنید صفحه 86 درس 11 علوم تجربی پایه ششم در عمل فتوسنتز، اندام هایی مانند برگ که دارای سبزینه …

ادامه نوشته »

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید گفت و گو کنید علوم ششم صفحه 86 به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید گفت و گو کنید …

ادامه نوشته »

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد جمع آوری اطلاعات آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد جمع آوری اطلاعات صفحه 86 علوم ششم دانه ی نشاسته دار همچون گندم و ذرت. دانه ی روغن دار همچون تخمه …

ادامه نوشته »
کمک جو