بایگانی برچسب: بازنویسی حکایت زاغ و طاووس پایه 11 بازنویسی حکایت طاووس و زاغی

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت طاوس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند و عیب و هنر یکدیگر را دیدند بازنویسی حکایت صفحه 68 نگارش یازدهم طاووس و زاغی در صحن باغی   حکایت نگاری صفحه 68 نگارش 11 درباره طاووس …

ادامه نوشته »