4

بایگانی برچسب: خلاصه نویسی درس 6 یازدهم به دو صورت از زبان نویسنده و خود

خلاصه نویسی به دو روش از زبان نویسنده و خود

خلاصه نویسی به دو روش از زبان نویسنده و خود

خلاصه نویسی به دو روش از زبان نویسنده و خود خلاصه نویسی و کاهش محتوا به دو روش از زبان نویسنده و زبان خود نگارش یازدهم کاهش محتوا به دو صورت از زبان نویسنده و خود متن اصلی: نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب افراد اختیاری است، اما …

ادامه نوشته »