2

سفارش و خرید بک لینک

خرید بک لینک

 

خرید بک لینک در سایت مرجع انشا

حداکثر کلمات برای عنوان بک لینک ، 3 کلمه است.

اتوریتی دامنه در حال حاضر 16 می باشد چون سه ماه از راه اندازی سایت بیشتر نمی گذرد.

بازدید یکتای سایت بالای 6 هزار می باشد.

 

سفارش بک لینک یک ماهه :  20000 تومان

سفارش بک لینک سه ماهه : 50000 تومان

سفارش بک لینک شش ماهه : 100000 تومان

سفارش بک لینک یکساله : 210000 تومان

 

مشاوره و سفارش بک لینک :