4

انشا پایه ششم

به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید

به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید

به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید جواب نگارش صفحه 30 ششم به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسید حل صفحه 30 نگاش فارسی ششم در یک بند …

ادامه نوشته »

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید

اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید اکنون درباره ی موضوعی که بیشتر به آن می اندیشید یک بند بنویسید و از واژه های هم معنی استفاده کنید حل صفحه 18 نگارش فارسی ششم این فعالیت برعهده دانش آموز است. راهنمایی: کافیست یک تصویر، …

ادامه نوشته »

در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید

در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید

در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید در مورد یکی از آفریده های خدا که توجه شما را جلب کرده است تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید گزارشی در دو بند در مورد یکی از آفریده های خدا …

ادامه نوشته »

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید

با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید پاسخ نگارش ششم با نثر ساده و روان زیبایی های محل زندگی خود را در یک بند معرفی کنید حل فعالیت نگارش ششم درباره اینکه محل زندگی خود را در یک بند با نثر …

ادامه نوشته »

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد نگارش ششم

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد نگارش ششم

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد نگارش ششم داستان زیر را تا یک بند ادامه دهید امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد درخت توت آهی کشید و به درخت بید که در آن سوی باغ کودکان کاری به …

ادامه نوشته »

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید

نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید فکر کنید علوم ششم نتایج دو آزمایش قبل را که انجام داده اید با یکدیگر مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید فکر کنید صفحه 85 علوم پایه ششم درس 11 در …

ادامه نوشته »

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم

گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 علوم ششم فکر کنید علوم ششم گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند صفحه 86 فکر کنید صفحه 86 درس 11 علوم تجربی پایه ششم در عمل فتوسنتز، اندام هایی مانند برگ که دارای سبزینه …

ادامه نوشته »

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید گفت و گو کنید علوم ششم صفحه 86 به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید و درباره آنها با یکدیگر گفت و گو و نتیجه گیری کنید گفت و گو کنید …

ادامه نوشته »

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد

آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد جمع آوری اطلاعات آیا می دانید در قسمت های مختلف گیاهان چه مواد غذایی وجود دارد جمع آوری اطلاعات صفحه 86 علوم ششم دانه ی نشاسته دار همچون گندم و ذرت. دانه ی روغن دار همچون تخمه …

ادامه نوشته »

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید

میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید میکروسکوپ های قدیمی و امروزی را با یکدیگر مقایسه کنید از این مقایسه چه نتیجه ای می گیرید گفت و گو صفحه 81 علوم پایه ششم مقایسه میکروسکوپ های امروزی و قدیمی میکروسکوپ دستگاهی است که دیدن اجسامی که با …

ادامه نوشته »

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید

اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما گفت و گو کنید اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم چه مشکلاتی برای ما پیش می آید گفت و گو کنید صفحه 48 هدیه های آسمان ششم مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع …

ادامه نوشته »

آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است

آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است

آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است فکر کنید علوم ششم وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی انجام پذیر است فکر کنید صفحه 75 علوم پایه ششم  وسیله یا پدیده ای معرفی کنید …

ادامه نوشته »

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند

هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند فکر کنید صفحه 74 علوم پایه ششم ما در طول روز غذاهای زیادی مصرف می …

ادامه نوشته »

نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند

نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند

نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند گفت و گو کنید صفحه 71 علوم ششم نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند چگونگی کمک کردن نور خورشید به ابر و باد و باران پیدایش ابر را به طور ساده می توان در …

ادامه نوشته »

به حرکت درآوردن وسیله های خود بدون موتور الکتریکی

اگر موتور الکتریکی نداشته باشید برای به حرکت درآوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید

به حرکت درآوردن وسیله های خود بدون موتور الکتریکی اگر موتور الکتریکی نداشته باشید برای به حرکت درآوردن وسیله های خود از چه چیزهایی می توانید استفاده کنید یا به حرکت درآوردن وسیله های خود بدون موتور الکتریکی فکر کنید صفحه 66 علوم ششم درباره به حرکت درآوردن وسایل خود …

ادامه نوشته »

جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم

جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم

جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم حل و جواب تمرینات و فعالیت های درس 5 هدیه های آسمان ششم جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان ششم درس چهارم: شتربان با ایمان کامل کنید صفحه 31 هدیه های آسمان ششم سوال: ویژگی های دوستان خدا، ویژگی های …

ادامه نوشته »

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است آیا می توانید این اتفاق را براساس آزمایش های انجام شده توضیح دهید فکر کنید صفحه 63 دلیل کنده شدن سقف خانه …

ادامه نوشته »

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود فکر کنید علوم ششم چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود دلیل باز شدن چتری در پشت هواپیماهای جنگی هنگام نشستن با برخورد هوا به چتری که در پشت هواپیماها باز شده است …

ادامه نوشته »

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد فکر کنید درباره نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد فکر کنید صفحه 62 علوم پایه ششم درس هفتم آیرودینامیک یا هواپویش، شاخه‌ای از دینامیک گازها و در حالت کلی تر دینامیک سیالات است که به بررسی …

ادامه نوشته »

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند وقتی اتومبیل در جاده ای در حال حرکت است نیروی اصطکاک بر آن اثر کرده و سبب کاهش سرعت آن می شود آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند …

ادامه نوشته »