2

آمادگی دفاعی نهم

با مراجعه به منابع معتبر و مستند درباره عملیات های دوران دفاع مقدس

با مراجعه به منابع معتبر و مستند درباره عملیات های دوران دفاع مقدس

با مراجعه به منابع معتبر و مستند درباره عملیات های دوران دفاع مقدس با مراجعه به منابع معتبر و مستند درباره عملیات های دوران دفاع مقدس جدولی مانند جدول زیر تهیه و کامل کنید فعالیت صفحه 39 آمادگی دفاعی نهم 1- عملیات بیت المقدس در مهرماه سال 1360 با رمز …

ادامه نوشته »

تحقیق درباره ترور شخصیت های انقلابی توسط منافقین کوردل به تحریک آمریکا

جواب فعالیت های درس 5 آمادگی دفاعی پایه نهم

تحقیق درباره ترور شخصیت های انقلابی توسط منافقین کوردل به تحریک آمریکا درباره ترور شخصیت های انقلابی توسط منافقین کوردل به تحریک آمریکا و رژیم اشغالگر قدس پرسش و جو و تحقیق کنید جواب فعالیت صفحه 35 آمادگی دفاعی نهم درباره ترور شخصیت های انقلابی توسط منافقین 1- ترور شهید …

ادامه نوشته »

حل فعالیت های درس 6 آمادگی دفاعی پایه نهم

حل فعالیت های درس 6 آمادگی دفاعی پایه نهم

حل فعالیت های درس 6 آمادگی دفاعی پایه نهم پاسخ و حل فعالیت های درس 6 آمادگی دفاعی نهم جواب فعالیت های درس ششم آمادگی نهم فعالیت صفحه 46 آمادگی دفاعی نهم سوال: در زیر اسامی سه تن از مردان مبارز صدر اسلام و سه تن از مردان مبارز دوران …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های درس 7 آمادگی دفاعی نهم

پاسخ فعالیت های درس 7 آمادگی دفاعی نهم

پاسخ فعالیت های درس 7 آمادگی دفاعی نهم پاسخ تمرینات و فعالیت های درس 7 آمادگی دفاعی نهم حل فعالیت های درس 7 آمادگی دفاعی پایه 9 فعالیت صفحه 62 آمادگی دفاعی نهم سوال: شما به عنوان یک نوجوان تا چه حدی آمادگی دارید که در زمان حمله دشمن از …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های درس 8 آمادگی دفاعی پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس 8 آمادگی دفاعی پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس 8 آمادگی دفاعی پایه نهم پاسخ و حل فعالیت های درس 8 هشتم آمادگی دفاعی 9 نهم پاسخ تمرینات درس 8 آمادگی دفاعی پایه 9 فعالیت صفحه 68 آمادگی دفاعی نهم سوال: سخنان مقام معظم رهبری را درباره جنگ نرم جست و جو کنید و درباره …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 9 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس 9 آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس 9 آمادگی دفاعی نهم جواب فعالیت های درس 9 نهم نظام جمع و جنگ افزار شناسی آمادگی دفاعی پایه نهم پاسخ تمام فعالیت های درس نهم آمادگی دفاعی پایه نهم فعالیت 1 صفحه 78 آمادگی دفاعی نهم سوال: شما به عنوان یک دانش آموز موفق مواردی …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های درس 10 آمادگی دفاعی پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس 10 آمادگی دفاعی پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس 10 آمادگی دفاعی پایه نهم حل فعالیت های درس 10 آمادگی دفاعی نهم در مورد آمادگی در برابر زلزله پاسخ فعالیت های درس آمادگی در برابر زلزله درس آمادگی دفاعی نهم جواب تمام فعالیت های درس دهم آمادگی دفاعی پایه نهم فعالیت 1 صفحه 88 آمادگی …

ادامه نوشته »

پاسخ فعالیت های ایمنی در برابر زلزله درس 11 آمادگی دفاعی نهم

پاسخ فعالیت های ایمنی در برابر زلزله درس 11 آمادگی دفاعی نهم جواب فعالیت های درس 11 آمادگی دفاعی پایه نهم فعالیت (1) صفحه 94 آمادگی دفاعی نهم سوال: تصور کنید زلزله ای در یک شهر رخ داده است مردم این شهر پس از وقوع زلزله به چه چیزهایی نیاز …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 12 آمادگی دفاعی نهم

آمادگی دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس 12 آمادگی دفاعی نهم در زمان وقوع و بعد از زلزله چه باید کرد درس 12 آمادگی دفاعی نهم فعالیت (1) : سوال: تصاویر زیر به دقت نگاه کنید. با توجه به تصاویر در زمان وضوع زلزله احتمال بروز چه خطرهایی وجود دارد چهار مورد را …

ادامه نوشته »