علوم تجربی نهم

گفت و گو درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسانها

گفت و گو درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسانها

گفت و گو درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسانها با توجه به آنچه در این فصل درباره مواد محیط زندگی خود آموخته اید درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسانها در قبال آنها گفت و گو کنید گفت و گو کنید …

ادامه نوشته »

کاربرد انواع پلاستیک ویژگی ها میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها

کاربرد انواع پلاستیک ویژگی ها میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها

کاربرد انواع پلاستیک ویژگی ها میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها جمع آوری اطلاعات درباره کاربرد انواع پلاستیک ویژگی ها میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها با مراجعه به منابع معتبر درباره کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها اطلاعاتی را جمع آوری …

ادامه نوشته »

گفت و گو درباره کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی

گفت و گو درباره کاربردهای گوناگون پلیمرهای طبیعی در زندگی

گفت و گو درباره کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی درباره کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی گفت و گو کنید گفت و گو کنید صفحه 11 علوم نهم کاربردهای گوناگون بسپارهای طبیعی در زندگی بسپار یا پلیمر، دسته ای از درشت مولکول ها پلیمر دارند. هر پلیمر از زنجیره …

ادامه نوشته »

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان نشان داده شده

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان نشان داده شده

در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان نشان داده شده گفت و گو کنید علوم نهم در شکل زیر درصد تقریبی برخی عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان نشان داده شده است گفت و گو کنید صفحه 8 علوم نهم درباره مقایسه تقریبی …

ادامه نوشته »

مدل اتمی بور را برای نیتروژن کربن گوگرد فسفر رسم کنید

مدل اتمی بور را برای نیتروژن کربن گوگرد فسفر رسم کنید

مدل اتمی بور را برای نیتروژن کربن گوگرد فسفر رسم کنید مدل اتمی بور را برای نیتروژن کربن گوگرد فسفر رسم کنید مدل اتمی چه عنصرهایی به هم شباهت دارند چرا فکر کنید صفحه 6 علوم نهم 1- نیتروژن و فسفر چون هر دو در مدار آخر 5 الکترون دارند …

ادامه نوشته »

تصویر زیر چرخه ساده ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد

تصویر زیر چرخه ساده ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد درباره این چرخه و نقش آن در زندگی گفت و گو کنید

تصویر زیر چرخه ساده ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد تصویر زیر چرخه ساده ای از نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد درباره این چرخه و نقش آن در زندگی گفت و گو کنید گفت و گو کنید صفحه 5 علوم نهم چرخه ساده ای از …

ادامه نوشته »

شکل زیر مدل اتمی بور برای اتم های اکسیژن و گوگرد را نشان می دهد تشابه و تفاوت

شکل زیر مدل اتمی بور برای اتم های اکسیژن و گوگرد را نشان می دهد تشابه و تفاوت

شکل زیر مدل اتمی بور برای اتم های اکسیژن و گوگرد را نشان می دهد تشابه و تفاوت فکر کنید شکل زیر مدل اتمی بور برای اتم های اکسیژن و گوگرد را نشان می دهد تشابه و تفاوت این دو مدل اتمی را بیان کنید جواب فکر کنید صفحه 5 …

ادامه نوشته »

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی چرا

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی چرا

در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی چرا فکر کنید علوم نهم در شرایط یکسان ظروف مسی زودتر زنگ می زند یا ظروف آهنی چرا فکر کنید علوم نهم صفحه 3 در شرایط یکسان ظروف آهنی زودتر زنگ می زند چون واکنش پذیری آهن با …

ادامه نوشته »

تحقیق صفحه 65 کاروفناوری نهم درباره دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله ها

درباره دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله ها

تحقیق صفحه 65 کاروفناوری نهم درباره دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله ها درباره دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله ها تحقیق کنید کاروفناوری نهم تحقیق در مورد دو جایگزین برای کلید تبدیل در راه پله در ساختمانهای چند طبقه برای کنترل روشنایی راه پله از …

ادامه نوشته »

چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند

چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند

چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند فکر کنید علوم نهم چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به …

ادامه نوشته »

چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود اما با حل کردن نمک غوطه ور می شود

چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود اما با حل کردن نمک غوطه ور می شود

چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود ولی در آب نمک غوطه ور می شود چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود اما با حل کردن نمک در آن تخم مرغ غوطه ور می شود؟ جواب فکر کنید علوم نهم صفحه 22 علت غوطه …

ادامه نوشته »

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم پایه نهم

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم پایه نهم

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم پایه نهم جواب خود را بیازمایید صفحه 19 فصل 2 علوم تجربی پایه نهم خودرابیازمایید صفحه 19 علوم نهم سوالات: 1- از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید. ب) …

ادامه نوشته »

شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر

شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر

شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر شکل های زیر آرایش الکترونی هر یک از ذره ها را در واکنش فلز سدیم با گاز کلر پیش و پس از تغییر شیمایی نشان می دهند فعالیت صفحه 18 علوم تجربی …

ادامه نوشته »

آزمایش کنید علوم نهم بررسی حرکت یون ها در آب

آزمایش کنید علوم نهم بررسی حرکت یون ها در آب

آزمایش کنید علوم نهم بررسی حرکت یون ها در آب آزمایش کنید صفحه 16 علوم نهم بررسی حرکت یون ها در آب نتیجه آزمایش بررسی حرکت یون ها در آب علوم پایه نهم هدف: بررسی حرکت یون ها در آب وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه ای (پتری)، پنس، آب …

ادامه نوشته »

آزمایش کنید بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده

آزمایش کنید بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده

آزمایش کنید بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده آزمایش کندی صفحه 15 علوم نهم بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چند ماده حل آزمایش بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چندماده هدف: بررسی رسانایی الکتریکی آب مقطر و محلول آبی چندماده وسایل …

ادامه نوشته »

منظور از انرژی های نو چیست پرسش صفحه 54 کاروفناوری نهم

منظور از انرژی های نو چیست پرسش صفحه 54 کاروفناوری نهم

منظور از انرژی های نو چیست پرسش صفحه 54 کاروفناوری نهم منظور از انرژی های نو صفحه 54 کاروفناوری نهم منظور از انرژی های نو چیست چند نمونه نام ببرید انرژی نو یا انرژی جایگزین به انرژی های تجدیدپذیر گفته می شود. انرژی تجدیدپذیر که انرژی برگشت پذیر نیز نامیده …

ادامه نوشته »

نتیجه آزمایش تهیه بلور علوم نهم

نتیجه آزمایش تهیه بلور علوم نهم

نتیجه آزمایش تهیه بلور علوم نهم آزمایش کنید صفحه 15 علوم نهم تهیه بلور حل آزمایش کنید صفحه 15 علوم نهم هدف: تهیه بلور وسایل و مواد لازم: بشر، نخ، گیره فلزی، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش. روش اجرا: الف) سه بشر 100 میلی لیتری بردارید …

ادامه نوشته »

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره گفت و گو کنید

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره گفت و گو کنید

شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره گفت و گو کنید شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان می دهد در این باره در کلاس گفت و گو کنید گفت و گو کنید صفحه 27 علوم پایه نهم جاندار و گیاه: …

ادامه نوشته »

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پاورپوینت به کلاس گزارش دهید افزایش کربن دی اکسید …

ادامه نوشته »

درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید علوم نهم

درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید علوم نهم

درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید علوم نهم در یک فعالیت گروهی درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت پاورپوینت به کلاس گزارش کنید کاربرد نفت خام علوم پایه نهم نفت خام و تاریخچه آن نفت خام ترکیبی پیچیده از …

ادامه نوشته »
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32