انشا پایه هشتم

انشاء ذهنی در مورد رشد گیاه پایه دهم

انشاء ذهنی در مورد رشد گیاه پایه دهم موضوع:« رشد گیاه» عوامل بسیار زیادی شکوهمندانه ودلسوزانه در رشد نهالی کوچک ونهیف نقش دارند.به او کمک میکنند ومانند پدرومادری دلسوز و مهربان زیر پَروبالش را میگیرند واز جان خویش برای او جان فشانی میکنند.تا زمانی که شیرهٔ جانش به بار بنشیند …

ادامه نوشته »

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکی در این مشاغل را بررسی کنید

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکی در این مشاغل را بررسی کنید

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکی در این مشاغل را بررسی کنید جواب کار کلاسی نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکی در این مشاغل را بررسی کنید کار کلاسی صفحه 47 کاروفناوری هشتم پودمان 3 دبیر: علم موزشی و ارتباط موثر و همیشگی با …

ادامه نوشته »

تفاوت وبگاه هایی که با https شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست

تفاوت وبگاه هایی که با https شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست

تفاوت وبگاه هایی که با https شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست پرسش کاروفناوری هشتم تفاوت وبگاه هایی که با https شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست پرسش صفحه 45 کاروفناوری هشتم تفاوت وبگاه هایی که با https شروع می شوند با سایر وبگاه …

ادامه نوشته »

تحقیق درباره ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد

تحقیق درباره ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد

تحقیق درباره ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس دهنده پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتایج را در جدول بنویسید بارش فکری صفحه 43 کاروفناوری هشتم سرویس دهنده های زیادی در دنیای مجازی وجود دارند …

ادامه نوشته »

در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید

در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید

در گروه خود درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی صحبت کنید درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکی تحقیق کنید مزایا و معایب پست الکترونیکی چیست ایمیل یا پست الکترونیک به نامه دیجیتالی می گویند، محتوای آن می تواند متن، تصویر، ویدئو و غیره باشد که در …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ و جواب فعالیت های درس 3 مطالعات هشتم حل فعالیت های درس 3 مطالعات هشتم فعالیت صفحه 15 مطالعات هشتم سوال: 1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ او چگونه به این مقام انتخاب شده است؟ آیا می دانید در زمان …

ادامه نوشته »

بارش فکری صفحه 37 کاروفناوری هشتم

بارش فکری صفحه 37 کاروفناوری هشتم

بارش فکری صفحه 37 کاروفناوری هشتم بارش فکری صفحه 37 پودمان 2 کاروفناوری هشتم جواب بارش فکری صفحه 37 کار و فناوری پایه 8 سوالات: الف) چگونه می توان اندازه مدار را کوچک تر کرد؟ ب) از چه وسایل معیوب و دور ریختنی می توانید قطعات پروژه را به دست …

ادامه نوشته »

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود

به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود بارش فکری به جای فیبر سوراخ دار از چه ترکیب ساده جایگزین می توان استفاده نمود بارش فکری کاروفناوری هشتم جایگزین فیبر سوراخ دار برای این کار میتوان از سلیقه و خلاقیت خود فرد استفاده کرد …

ادامه نوشته »

اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا

اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا

اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا بارش فکری صفحه 27 کاروفناوری هشتم اگر از یک باتری کتابی 9 ولتی استفاده کنید دیود نور دهنده می سوزد چرا جواب بارش فکری صفحه 27 کاروفناوری پایه هشتم اگر از یک باتری کتابی 9 …

ادامه نوشته »

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم

جواب فعالیت های درس 2 مطالعات پایه هشتم حل و جواب تمام فعالیت های درس 2 مطالعات اجتماعی هشتم جواب فعالیت های درس 2 دوم مطالعات هشتم جواب فعالیت های درس 2 مطالعات اجتماعی پایه هشتم فعالیت صفحه 7 مطالعات هشتم سوال: 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد …

ادامه نوشته »

چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند

چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند

چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند پرسش صفحه 17 کاروفناوری هشتم چرا طراحی نمای بالای قاب عکس به صورت ضربدری هستند نمای بالای قاب عکس را مشاهده می کنید سوراخ ها به شکل ضربدری هستند به نظر شما دلیل این طراحی چه بوده است طراحی هر …

ادامه نوشته »

چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد

چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد

چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد پرسش صفحه 16 کاروفناوری هشتم چه وسایلی را می شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد پرسش صفحه 16 کاروفناوری پایه هشتم پیچ چپ گرد استاندارد بسته شدن بسیاری …

ادامه نوشته »

تحقیق در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی

تحقیق در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی

تحقیق در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی با جست و جو در اینترنت در خصوص جداول استاندارد ورق های فلزی تحقیق کنید تحقیق استانداردهای ورق های فلزی و جدول مربوط به انها در مورد جداول استاندارد ورق های فلزی تحقیق کنید صفحه 5 کاروفناوری هشتم ورق های فولادی (فلزی) …

ادامه نوشته »

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم

حل فعالیت های درس 1 مطالعات اجتماعی هشتم پاسخ و حل فعالیت های درس 1 مطالعات پایه هشتم پاسخ و حل فعالیت های درس 1 مطالعات هشتم فعالیت صفحه 3 مطالعات هشتم سوال: الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ ب) در ماجراهایی که نقل شد افرادی که …

ادامه نوشته »

حل فعالیت های درس 15 پیام های آسمان هشتم

حل فعالیت های درس 15 پیام های آسمان هشتم

حل فعالیت های درس 15 پیام های آسمان هشتم جواب و حل فعالیت های درس 15 پانزدهم پیام های آسمان پایه هشتم پاسخ و جواب مسائل فصل 15 پیام های آسمان هشتم حل فعالیت های درس 15 پیام های هشتم فعالیت کلاسی صفحه 122 پیام های آسمان هشتم سوال: به …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام های آسمان هشتم پاسخ خودت را امتحان کن صفحه 118 از درس 14 پیام های آسمان هشتم حل خودت امتحان کن صفحه 118 پیام های هشتم سوالات: 1- چهار مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید. 2- …

ادامه نوشته »

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پیام های آسمان هشتم

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پیام های آسمان هشتم

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پیام های آسمان هشتم فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام های آسمان هشتم به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام های هشتم طبق تصویر زیر این حس را …

ادامه نوشته »

مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود

مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود

مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست وظایف ما در برابر مشکلات برادران و خواهران دینی خود و …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام های آسمان هشتم خودت را امتحان کن صفحه 108 درس 13 پیام های آسمان هشتم حل صفحه 108 پیام های هشتم سوالات: 1- دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید. 2- چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید. …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 100 درس 12 پیام های هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 100 درس 12 پیام های هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 100 درس 12 پیام های هشتم خودت را امتحان کن صفحه 100 پیام های آسمان هشتم جواب صفحه 100 خودت امتحان کن پیام های آسمان هشتم سوالات: 1- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید. 2- چند کار …

ادامه نوشته »