پیام های آسمانی هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 21 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 21 درس اول پیام های آسمان هفتم حل صفحه 21 پیام های آسمان پایه 7 سوالات: 1- چرا برخی انسان های با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند دچار حادثه می شوند؟ 2- …

ادامه نوشته »

به نظر شما بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت

به نظر شما بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت

به نظر شما بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت فعالیت کلاسی پیام های آسمان هفتم بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت فعالیت کلاسی صفحه 26 پیام های آسمان هفتم می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 31 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 31 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 31 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن درس 2 صفحه 31 پیام های آسمان هفتم حل صفحه 31 از درس 2 پیام های 7 سوالات: 1- توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟ 2- چرا خداوند همه دعاهای ما …

ادامه نوشته »

سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید

سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید

سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید پیشنهاد صفحه 33 پیام های آسمان هفتم سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید پیشنهاد صفحه 33 پیام های آسمان هفتم در سوره فیل و داستان اصحاب …

ادامه نوشته »

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمان هفتم

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمان هفتم

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمان هفتم فعالیت کلاسی صفحه 42 درس 3 پیام های آسمان هفتم فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های هفتم سوالات: الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله، خوش گذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 44 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 44 درس 3 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن درس سوم پیام های هفتم صفحه 44 سوالات: 1- چرا پادشاه زیر از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟ 2- مرگ برای …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 55 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 55 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 55 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 55 درس چهارم پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 55 پیام های هفتم سوالات: 1- نیکی به پدیر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟ 2- علت …

ادامه نوشته »

چرا با وجود اینکه آن مرد پیامبر اکرم را بسیار آزرده بود باز هم پیامبر به ملاقاتش رفت

چرا با وجود اینکه آن مرد پیامبر اکرم را بسیار آزرده بود باز هم پیامبر به ملاقاتش رفت

چرا با وجود اینکه آن مرد پیامبر اکرم را بسیار آزرده بود باز هم پیامبر به ملاقاتش رفت به نظر شما چرا با وجود اینکه آن مرد پیامبر اکرم را بسیار آزرده بود باز هم پیامبر به ملاقاتش رفت چرا با وجود این که آن مرد پیامبر را آزرده کرده …

ادامه نوشته »

به نظر شما چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد

به نظر شما چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد

به نظر شما چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد فعالیت کلاسی به نظر شما چگونه می توان عزت نفس خود را حفظ کرد پیام های آسمان هفتم فعالیت کلاسی صفحه 62 پیام های هفتم نحوه حفظ عزت نفس انسان با حفظ ارزش خود و کوچک نکردن خودش …

ادامه نوشته »

به نظر شما چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد

به نظر شما چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد

به نظر شما چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام های آسمان هفتم چگونه می توان پیامبر اکرم (ص) را سرمشق کامل زندگی قرار داد فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام های آسمان هفتم پیامبر اکرم (ص) اسوه اخلاق و رفتار …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 66 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 66 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 66 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 66 درس 5 پیام های آسمان پایه هفتم خودت را امتحان کن صفحه 66 پیام های آسمانی پایه 7 درس 5 سوالات: 1- زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟ 2- …

ادامه نوشته »

چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد

چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد

چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن حضرت علی در همان مکان وجود دارد جواب …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 78 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 78 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 78 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن درس 6 صفحه 78 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن درس 6 پیام های آسمان پایه 7 سوالات: 1- سه نمونه از فداکاری های حضرت علی علیه السلام را به صورت خلاصه بیان کنید. …

ادامه نوشته »

چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت

چرا امیر مومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت

چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت به نظر شما براساس آیه 207 سوره بقره چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام های آسمان هفتم پس از اینکه اهل مدینه با …

ادامه نوشته »

چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر مایه ننگ بود

چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر مایه ننگ بود

چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر مایه ننگ بود به نظر شما چرا خداوند با وجود اینکه دختر در میان مردم زمان پیامبر مایه ننگ بود به ایشان فرزند دختر داد فعالیت کلاسی چرا در زمان پیامبر با اینکه فرزند دختر ننگ بود خداوند به …

ادامه نوشته »

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام های آسمان هفتم پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: خداوند فاطمه را دوست دارد و …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 87 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 87 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 87 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 87 درس 7 پیام های آسمان پایه هفتم خودت را امتحان کن درس 7 پیام های آسمان پایه 7 سوالات: 1- چرا حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز از امیرالمومنین چیزی درخواست نمی کرد؟ 2- …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 96 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 96 درس 8 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 96 پیام های آسمان پایه 7 سوالات: 1- نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید. 2- توضیح دهید از چه …

ادامه نوشته »

آیا کسی که ما انسان ها را آفریده برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده

آیا کسی که ما انسان ها را آفریده برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده

آیا کسی که ما انسان ها را آفریده برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده به نظر شما آیا کسی که ما انسان ها را آفریده برای زندگی سعادتمندانه ما نیز دفترچه راهنما فرستاده است فعالیت کلاسی صفحه 99 پیام های آسمان هفتم بله حتما، خداوند بزرگ و بلندمرتبه …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 104 از درس نهم پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان پایه 7 سوالات: 1- اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟ …

ادامه نوشته »