فارسی نوشتاری پنجم

زندگینامه یکی از شخصیت های زیر را بنویسید صفحه 58 نگارش پنجم

زندگینامه یکی از شخصیت های زیر را بنویسید صفحه 58 نگارش پنجم

زندگینامه یکی از شخصیت های زیر را بنویسید صفحه 58 نگارش پنجم حل صفحه 58 نگارش فارسی پنجم زندگینامه یکی از شخصیت های زیر را بنویسید حل صفحه 58 نگارش پنجم زندگینامه شخصیت ها زندگینامه ی یکی از شخصیت های زیر رابنویسید (یا هر شخصیتی که مورد نظر شماست). فردوسی، …

ادامه نوشته »

از راهی می گذشتم صدایی توجه مرا جلب کرد ایستادم بعد از چند ثانیه سکوت

از راهی می گذشتم صدایی توجه مرا جلب کرد ایستادم بعد از چند ثانیه سکوت

از راهی می گذشتم صدایی توجه مرا جلب کرد ایستادم بعد از چند ثانیه سکوت از راهی می گذشتم صدایی توجه مرا جلب کرد ایستادم بعد از چند ثانیه سکوت به طرف صدا رفتم به چاهی برخوردم صدای زوزه های سگ از درون چاه می آمد نگاهی به اطراف چاه …

ادامه نوشته »

چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است

چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است

چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است انشا صفحه 71 نگارش پنجم چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است اما نمی دانستم چه شد که به چنین کاری دست زد حالا من مانده بودم …

ادامه نوشته »

من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد

من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد

من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد انشا صفحه 71 نگارش پنجم من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد اول نفهمیدم که برگ است فقط حس کردم چیزی به سرم برخورد کرد دستی به سرم کشیدم …

ادامه نوشته »

روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم

روزی دست در دست عصای پدربزرگ داشتم و با آن مسیری را پیمودم اول حس کردم عصا در دستم جا نمی گیرد ولی کم کم او دست مرا گرفت

روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم اول حس کردم عصا در دستم جا نمی گیرد ولی کم کم او دست مرا گرفت یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب …

ادامه نوشته »

با قامتی بلند و کشیده سوار بر اسب از جاده ی خاکی میان درختان می گذشت

با قامتی بلند و کشیده سوار بر اسب از جاده ی خاکی میان درختان می گذشت

با قامتی بلند و کشیده سوار بر اسب از جاده ی خاکی میان درختان می گذشت انشا صفحه 71 نگارش پنجم درباره با قامتی بلند و کشیده سوار بر اسب از جاده ی خاکی میان درختان می گذشت یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب کنید و نوشته را …

ادامه نوشته »

گزارش دیدار دو تیم ورزشی صفحه 75 نگارش پنجم

گزارش دیدار دو تیم ورزشی صفحه 75 نگارش پنجم

گزارش دیدار دو تیم ورزشی صفحه 75 نگارش پنجم انشا گزارش دیدار دو تیم ورزشی نگارش پایه پنجم گزارشی درباره دیدار دو تیم ورزشی Δ موضوع گزارش را معرفی کنید. Δ مکان و زمان رویداد را بیان کنید. Δ جزییات رویداد را دقیق بنویسید. Δ گزارش خود را کوتاه و …

ادامه نوشته »

با خود گفتم اگر دست باد گیسوی درختان را شانه بزند و آن ها را پریشان کند آن گاه

با خود گفتم اگر دست باد گیسوی درختان را شانه بزند و آن ها را پریشان کند آن گاه

با خود گفتم اگر دست باد گیسوی درختان را شانه بزند و آن ها را پریشان کند آن گاه انشا درباره با خود گفتم اگر دست باد گیسوی درختان را شانه بزند و آن ها را پریشان کند آن گاه یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب کنید و …

ادامه نوشته »

گزارش بازدید از یک مکان تاریخی علمی آموزشی

گزارش بازدید از یک مکان تاریخی علمی آموزشی

گزارش بازدید از یک مکان تاریخی علمی آموزشی انشا گزارش بازدید از یک مکان تاریخی علمی آموزشی نگارش پنجم انشا درباره بازدید از یک مکان تاریخی، علمی، اموزشی Δ موضوع گزارش را معرفی کنید. Δ مکان و زمان رویداد را بیان کنید. Δ جزییات رویداد را دقیق بنویسید. Δ گزارش …

ادامه نوشته »

انشا صفحه 75 نگارش پنجم درباره اردوی تفریحی

انشا صفحه 75 نگارش پنجم درباره اردوی تفریحی

انشا صفحه 75 نگارش پنجم درباره اردوی تفریحی انشا درباره اردوی تفریحی صفحه 75 نگارش پنجم گزارش درباره اردوی تفریحی پایه پنجم Δ موضوع گزارش را معرفی کنید. Δ مکان و زمان رویداد را بیان کنید. Δ جزییات رویداد را دقیق بنویسید. Δ گزارش خود را کوتاه و مختصر بنویسید. …

ادامه نوشته »

برنامه یک روز مدرسه صفحه 75 نگارش پنجم

برنامه یک روز مدرسه صفحه 75 نگارش پنجم

برنامه یک روز مدرسه صفحه 75 نگارش پنجم گزارشی درباره برنامه یک روز مدرسه تهیه کنید انشا صفحه 75 نگارش پایه پنجم Δ موضوع گزارش را معرفی کنید. Δ مکان و زمان رویداد را بیان کنید. Δ جزییات رویداد را دقیق بنویسید. Δ گزارش خود را کوتاه و مختصر بنویسید. …

ادامه نوشته »

گزارش درباره گردش علمی نگارش پنجم

گزارش درباره گردش علمی نگارش پنجم

گزارش درباره گردش علمی نگارش پنجم انشا گزارش درباره گردش علمی صفحه 75 نگارش پنجم بنویسید یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و گزارشی درباره ی آن بنویسید Δ موضوع گزارش را معرفی کنید. Δ مکان و زمان رویداد را بیان کنید. Δ جزییات رویداد را دقیق بنویسید. …

ادامه نوشته »

انشا درباره پیشگیری از بیماری نگارش پنجم

انشا درباره پیشگیری از بیماری نگارش پنجم

انشا درباره پیشگیری از بیماری نگارش پنجم انشا در مورد پیشگیری از بیماری صفحه 85 نگارش پنجم انشا پیشگیری از بیماری صفحه 85 فارسی نگارش پایه پنجم بدون شک مهم‌ ترین اقدامی که می‌ توانید برای پیشگیری از بیماری انجام دهید ورزش است. ورزش مانع از یک لیست طولانی از …

ادامه نوشته »

تحقیق درباره منابع آب آشامیدنی نگارش پنجم

تحقیق درباره منابع آب آشامیدنی نگارش پنجم

تحقیق درباره منابع آب آشامیدنی نگارش پنجم با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب درباره منابع آب آشامیدنی تحقیق کنید صفحه 85 نگارش پنجم تحقیق کنید صفحه 85 نگارش پنجم آب آشامیدنی که به آب قابل شرب نیز مشهور است، آبی است که برای نوشیدن یا استفاده برای آماده …

ادامه نوشته »

نقش دانشمندان در زندگی انسان نگارش پنجم

تحقیق درباره نقش دانشمندان در زندگی انسان

نقش دانشمندان در زندگی انسان نگارش پنجم تحقیق صفحه 85 نگارش پنجم نقش دانشمندان در زندگی انسان با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب درباره یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و به صورت گزارشی بنویسید یک دانشمند کسی است که تحقیقات علمی را برای پیشرفت دانش در …

ادامه نوشته »

سه بند مقایسه درباره نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز بنویسید

سه بند مقایسه درباره نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز بنویسید

سه بند مقایسه درباره نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز بنویسید یکی از موضوع های زیر را انتخاب و با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره نوع بازی های کودکان در روزگار گذشته و امروز بنویسید انشا به روش مقایسه ای نوع بازی کودکان در گذشته …

ادامه نوشته »

سه بند مقایسه درباره وسایل سفر در گذشته امروز فردا

سه بند مقایسه درباره وسایل سفر در گذشته امروز فردا

سه بند مقایسه درباره وسایل سفر در گذشته امروز فردا با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره وسایل سفر در گذشته امروز و فردا نگارش پنجم انشا مقایسه ای درباره وسایل سفر کردن در گذشته و امروز در گذشته: سفر و مسافرت کردن در گذشته بسیار سخت بود. خیلی …

ادامه نوشته »

با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره وسیله گرم کردن خانه ها در گذشته امروز و فردا

با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره وسیله گرم کردن خانه ها در گذشته امروز و فردا

با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره وسیله گرم کردن خانه ها در گذشته امروز و فردا یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره آن بنویسید وسیله ی گرم کردن خانه ها در گذشته امروز و فردا وسیله ی …

ادامه نوشته »

انشا شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز

انشا شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز

انشا شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز یکی از موضوع های زیر را انتخاب و با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره آن بنویسید شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز سه بند مقایسه درباره شیوه دید و بازدید نوروزی در گذشته …

ادامه نوشته »

انشا شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز

انشا شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز

انشا شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و با استفاده از روش مقایسه سه بند درباه ی آن بنویسید شیوه ی دفاع از میهن در زمان گذشته و امروز سه بند مقایسه ای درباره دفاع در گذشته و …

ادامه نوشته »