نگارش یازدهم

انشا با موضوع گفتگو عقل و عشق نگارش یازدهم درس چهارم

انشا با موضوع گفتگو عقل و عشق نگارش یازدهم درس چهارم انشا اول : عقل و عشق منو برادرم سر بعضی چیزا باهم جنگ داشتیم. من عشق هستم !به اعتقاد من دنیا از عشق ساخته شده است و همه آدمها از جنس من هستند..و به نظر من دنیا باوجود من …

ادامه نوشته »

انشاء درباره گفت و گو عشق و عقل

انشاء درباره گفت و گو عشق و عقل عقل و عشق  منو برادرم سر بعضی چیزا باهم جنگ داشتیم. من عشق هستم !به اعتقاد من دنیا از عشق ساخته شده است و همه آدمها از جنس من هستند.. و  به نظر من دنیا باوجود من کامل می شودچون اگر من …

ادامه نوشته »

انشا با ویژگی زمان و مکان درباره مراسم عروسی پایه یازدهم

انشا با ویژگی زمان و مکان درباره مراسم عروسی پایه یازدهم موضوع:مراسم عروسی بعد از اتمام حنابندی سر،دست و پای داماد همه با هم برای حنابندی عروس به اتاق عروس رفته و مراسم حنابندی عروس مانند داماد برگزار می شد و شب حنابندان تمام می شد و روز عروسی فرا …

ادامه نوشته »

انشاء درباره ماه و ماهی پایه یازدهم جدید

انشاء درباره ماه و ماهی پایه یازدهم جدید ماه و ماهی از زمانی که دیدم تو را همانند چراغی خانه ام را روشن کردی در تاریکی های محض شب های تنهایی و بی کسی، آمدی و شدی سبب، که دوست بدارم این سیاهی مطلق را . نه ،نه فقط چراغ …

ادامه نوشته »

فعالیت 1 صفحه 109 نگارش یازدهم متن زیر را با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید

فعالیت 1 صفحه 109 نگارش یازدهم متن زیر را با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید

فعالیت 1 صفحه 109 نگارش یازدهم متن زیر را با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید فعالیت 1 صفحه 109 نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید فعالیت صفحه 109 نگارش 11 با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید سوال: ژان پیاژه، دانشمند …

ادامه نوشته »

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید فعالیت 2 صفحه 117 نگارش یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید با حفظ زبان نویسنده خلاصه کنید صفحه 113 نگارش یازدهم زبان نویسنده: او با تحقیق دربارۀ نحوۀ بحث …

ادامه نوشته »

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید صفحه 117 نگارش یازدهم

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید صفحه 117 نگارش یازدهم

یکی از درس های مندرج در کتاب درسی خود را خلاصه کنید صفحه 117 نگارش یازدهم یکی از درس های مندرج در کتاب های درسی خود را خلاصه کنید سپس متن خلاصه شده را با بهره گیری از روش های دسته بندی (نمودار، جدول، نقشه مفهومی) نشان دهید صفحه 117 …

ادامه نوشته »

متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشها خلاصه آن را بنویسید

متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشها خلاصه آن را بنویسید

متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشها خلاصه آن را بنویسید متنی از کتابهای درسی خود انتخاب کنید و با یکی از روشهای این درس، خلاصه آن را بنویسید نگارش یازدهم تمرین صفحه 121 نگارش پایه یازدهم خلاصه نویسی داستان شازده کوچولو: کتاب شازده کوچولو …

ادامه نوشته »

انشا درباره مثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

انشا درباره مثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم

انشا درباره مثل آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم انشا با موضوع آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم صفحه 83 پایه یازدهم بازنویسی مثل صفحه 83 یازدهم درباره آب در کوزه و ما تشنه لبان چند روز پیش، نزدیک های غروب آفتاب و اذان مغرب بود …

ادامه نوشته »

انشا درباره سفرنامه درس ششم نگارش یازدهم

انشا درباره سفرنامه درس ششم نگارش یازدهم

انشا درباره سفرنامه درس ششم نگارش یازدهم انشا با موضوع سفرنامه درس ششم نگارش پایه یازدهم انشا درس 6 نگارش 11 درباره سفرنامه ♥موضوع اول سفرنامه نویسی: اواخر اسفند ماه بود و خورشید کم فروغ؛ ومن می رفتم به سوی رهایی و جایی که حرف ها بوی آرامش می دهند …

ادامه نوشته »

انشا با موضوع سفرنامه نگارش یازدهم

انشا با موضوع سفرنامه نگارش یازدهم

انشا با موضوع سفرنامه نگارش یازدهم انشا درباره سفرنامه درس 5 نگارش یازدهم انشا در مورد سفر نامه پایه یازدهم درس پنجم تعریف کردن از عشق همواره جلوه ای ساده و زمینی داشت! عشق را تنها در زمین جستجو می کردم. تا آنکه روزی راهی دیار عاشقان شدم. دیاری که …

ادامه نوشته »

انشا گفتگو خیالی کشتی و اقیانوس

انشا گفتگو خیالی کشتی و اقیانوس

انشا گفتگو خیالی کشتی و اقیانوس انشا گفتگو خیالی بین کشتی و اقیانوس نگارش یازدهم انشا گفت و گوی بین کشتی و اقیانوس پایه یازدهم کشتی؛ این بار باید تفسیر را از میان واژه های مترادف اما در عین حال، مخالف هم نوشت! از آرامشی که آرامش چندین نفر را …

ادامه نوشته »

انشا گسترش زمان و مکان و حال و هوا و جزییات

انشا گسترش محتوا زمان و مکان

انشا گسترش زمان و مکان و حال و هوا و جزییات انشا در مورد گسترش زمان و مکان و حال و هوا و جزییات بنویسید انشا توصیف زمان و مکان و حال و هوا پایه یازدهم موضوع: مراسم گرگیعان بند مقدمه: به وصف نام خوزستان نامی      ز استاد سخن بشنو …

ادامه نوشته »

بازنویسی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

بازنویسی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

بازنویسی شعر دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد شعرگردانی و بازنویسی دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد پایه یازدهم شعرگردانی صفحه 51 نگارش یازدهم دیدار یار غایب موضوع: قطره کوچک ماه ها بود منتظر این روز بودم، یکی از روزهای بهاری که بتوانم به آرزویم برسم. از زمانی …

ادامه نوشته »

شعرگردانی صفحه 51 نگارش یازدهم

شعر گردانی صفحه 51 یازدهم دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

شعرگردانی صفحه 51 نگارش یازدهم شعرگردانی صفحه 51 یازدهم دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد شعر گردانی صفحه 51 پایه 11 درباره دیدار یار غایب نور آفتاب چشم هایم را نوازش می دهد آرام آرام پلک هایم را می گشایم،  صحنه …

ادامه نوشته »

گسترش به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

گسترش به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید

گسترش به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید انشا درباره مثل به زبان خوش مار از سوراخ بیرون می آید بازنویسی مثل به زبان خوش مار از سوراخش میاد بیرون روزی از روزها در ده مرد جوانی آمده بود که همه ی مردم روستا از اخلاق زشت و …

ادامه نوشته »

بازنویسی مثل بار کج به منزل نمی رسد

بازنویسی بار کج به منزل نمی رسد

بازنویسی مثل بار کج به منزل نمی رسد مثل نویسی پایه یازدهم بار کج به منزل نمی رسد بازنویسی ضرب المثل بارکج به منزل نمیرسد پایه هفتم گسترش ضرب المثل بار کج به منزل نمیرسد عجله داشت. باید هرچه سریع تر اجناس را به دست صاحبانشان می رساند وگرنه ضرر …

ادامه نوشته »

شعر گردانی دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

شعر گردانی دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد

شعر گردانی دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد شعر گردانی صفحه 51 نگارش یازدهم دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد جواب شعرگردانی صفحه 51 پایه 11 درباره دیدار یار غایب “لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام مستم باز می لرزد دلم دستم باز گویی در …

ادامه نوشته »

حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت

حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت

حکایت یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت بازنویسی حکایت صفحه 122 نگارش یازدهم یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت حکایت نگاری پایه یازدهم صفحه 122 «یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همی گفت: ای پسر، چندان که …

ادامه نوشته »

شعر گردانی ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی نگارش یازدهم

شعر گردانی ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی نگارش یازدهم

شعر گردانی ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی نگارش یازدهم شعر گردانی ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی شعر گردانی صفحه 103 نگارش پایه یازدهم ز کوی یار می آید “ز کوی یار می آید، نسیم باد …

ادامه نوشته »