انشا

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند شکل مقابل نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می دهد توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند خود را بیازمایید صفحه 89 علوم …

ادامه نوشته »

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا اگر در ساحل آتش روشن کنید متوجه می شوید در طول روز دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود علت را توضیح دهید وقتی …

ادامه نوشته »

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید هر 30 دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه …

ادامه نوشته »

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دار طراحی کنید و بسازید

با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید فعالیت صفحه 88 علوم هفتم با استفاده از وسایل در دسترس یک لیوان عایق دردار طراحی کنید و بسازید آموزش طراحی یک لیوان عایق که در داشته باشد سوال: با استفاده از وسایل در دسترس یک …

ادامه نوشته »

دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید

دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید

دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید دو محفظه A و B که در آنها مولکول های یکسانی قرار دارند در نظر بگیرید محفظه A داغ و محفظه B سرد است فعالیت صفحه 86 علوم پایه هفتم سوالات: الف) جنبش مولکولی …

ادامه نوشته »

اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است

اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است

اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است اگر درون آب به جای میخ داغ میخ سردی که درون فریزر یا جایخی قرار داشته است بیندازیم چه اتفاقی می افتد دمای میخ و آب چگونه تغییر می کنند؟ این بار کدام …

ادامه نوشته »

نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز دماسنج بسازید

نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز دماسنج بسازید

نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز دماسنج بسازید به همراه گروه خود نخست به طراحی یک دماسنج بپردازید و سپس با آوردن وسایل مورد نیاز آن دماسنج بسازید و درجه بندی کنید با استفاده از این دماسنج چند اندازه گیری را انجام دهید …

ادامه نوشته »

روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و گرمسیر

روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و گرمسیر

روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و گرمسیر در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید تفاوت و شیاهت های روش گرم کردن خانه ها در نواحی …

ادامه نوشته »

جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم

جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم

جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان پایه ششم حل و جواب تمرینات و فعالیت های درس 5 هدیه های آسمان ششم جواب تمرینات درس 5 هدیه های آسمان ششم درس چهارم: شتربان با ایمان کامل کنید صفحه 31 هدیه های آسمان ششم سوال: ویژگی های دوستان خدا، ویژگی های …

ادامه نوشته »

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است

در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است در روزهای طوفانی امکان اینکه سقف شیروانی خانه های قدیمی کنده شود زیاد است آیا می توانید این اتفاق را براساس آزمایش های انجام شده توضیح دهید فکر کنید صفحه 63 دلیل کنده شدن سقف خانه …

ادامه نوشته »

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود

چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود فکر کنید علوم ششم چرا هنگام نشستن هواپیماهای جنگی در پشت آنها چتری باز می شود دلیل باز شدن چتری در پشت هواپیماهای جنگی هنگام نشستن با برخورد هوا به چتری که در پشت هواپیماها باز شده است …

ادامه نوشته »

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد فکر کنید درباره نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد فکر کنید صفحه 62 علوم پایه ششم درس هفتم آیرودینامیک یا هواپویش، شاخه‌ای از دینامیک گازها و در حالت کلی تر دینامیک سیالات است که به بررسی …

ادامه نوشته »

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند

آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند وقتی اتومبیل در جاده ای در حال حرکت است نیروی اصطکاک بر آن اثر کرده و سبب کاهش سرعت آن می شود آیا نیروی اصطکاک بر کشتی یا هواپیمای در حال پرواز نیز اثر می کند …

ادامه نوشته »

در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا

در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا گفت و گو کنید در هر یک از فعالیت های زیر نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است یا کمتر چرا گفت و گو صفحه 59 علوم پایه ششم سوالات: الف) ترمز کردن اتومبیل ب) …

ادامه نوشته »

جواب تمرینات درس 4 علوم پنجم برگی از تاریخ زمین

جواب تمرینات درس 4 علوم پنجم برگی از تاریخ زمین

جواب تمرینات درس 4 علوم پنجم برگی از تاریخ زمین پاسخ و حل تمرینات درس 4 چهارم علوم پایه پنجم برگی از تاریخ زمین تمرینات درس 4 علوم پنجم حل فعالیت ها و فکر کنید ها و گفت و گو کنیدهای درس 4 علوم پنجم فکر کنید صفحه 29 علوم …

ادامه نوشته »

فعالیت صفحه 30 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 30 مطالعات اجتماعی پایه پنجم

فعالیت صفحه 30 مطالعات اجتماعی پایه پنجم جواب فعالیت صفحه 30 درس ششم مطالعات پنجم جواب فعالیت صفحه 30 مطالعات اجتماعی پایه 5 سوالات: 1- روستانشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند؟ 2- شهرنشینان از آب رودها برای چه کارهایی استفاده می کنند؟ 3- چرا آب بعضی …

ادامه نوشته »

با توجه به نقشه ی پراکندگی رودهای ایران به پرسش ها پاسخ دهید

با توجه به نقشه ی پراکندگی رودهای ایران به پرسش ها پاسخ دهید

با توجه به نقشه ی پراکندگی رودهای ایران به پرسش ها پاسخ دهید پاسخ فعالیت صفحه 29 مطالعات پنجم با توجه به نقشه ی پراکندگی رودهای ایران به پرسش ها پاسخ دهید سوالات: 1- کدام رود به خلیج فارس می ریزد؟ 2- کدام رودها به دریاچه ی ارومیه می ریزند؟ …

ادامه نوشته »

چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند مطالعات پنجم

چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند

چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند مطالعات پنجم چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند مطالعات پنجم حل فعالیت صفحه 28 مطالعات اجتماعی پایه پنجم در مناط کوهستانی برف و باران بسیاری وجود دارد و در فصل زمستان بیشتر مواقع این مناطق دارای باران و برف هستند و به …

ادامه نوشته »

به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید

به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید

به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید فعالیت صفحه 28 مطالعات پنجم به تصویر زیر توجه کنید و مراحل تشکیل رود را توضیح دهید مراحل تشکیل رود را توضیح دهید رود آبی است روان که از به هم پیوستن آب چند چشمه در دره‌های کوهستانی …

ادامه نوشته »

فعالیت صفحه 27 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 27 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 27 مطالعات اجتماعی پنجم جواب فعالیت صفحه 27 از درس ششم مطالعات پنجم پاسخ فعالیت صفحه 27 مطالعات پایه 5 سوالات: 1- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محل زندگی تان آب نباشد چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده تان پیش می آید؟ 2- …

ادامه نوشته »
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32