انشا

راه های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گازسوز

راه های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گازسوز

راه های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گازسوز در یک فعالیت گروهی درباره راه های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گازسوز تحقیق کنید اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 16 علوم هشتم گاز مونوکسید کربن کجا پیدا می شود؟ مونوکسید کربن …

ادامه نوشته »

بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تاثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد

بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تاثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد

بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تاثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد با کمک هم گروهی های خود بررسی کنید که پوشش مناسب و نامناسب چه تاثیری بر روی خود فرد و نیز اجتماع دارد فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام های آسمان هشتم 1- آثار …

ادامه نوشته »

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید علوم هفتم

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید

نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید علوم هفتم اطلاعات جمع آوری کنید علوم هفتم نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 علوم هفتم حوضه های آبریز به شرح زیر هستند: 1- …

ادامه نوشته »

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمان هفتم

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمان هفتم

فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های آسمان هفتم فعالیت کلاسی صفحه 42 درس 3 پیام های آسمان هفتم فعالیت کلاسی صفحه 42 پیام های هفتم سوالات: الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله، خوش گذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می …

ادامه نوشته »

چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است

چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است

چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است انشا صفحه 71 نگارش پنجم چند سالی بود که او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است اما نمی دانستم چه شد که به چنین کاری دست زد حالا من مانده بودم …

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درس 14 هدیه های آسمان پنجم

پاسخ سوالات درس 14 هدیه های آسمان پنجم

پاسخ سوالات درس 14 هدیه های آسمان پنجم حل و پاسخ سوالات و تمرینات درس 14 چهاردهم هدیه های آسمان پنجم حل تمرینات درس 14 هدیه های آسمان پایه 5 تدبر کنیم صفحه 96 هدیه های آسمان پنجم سوال: این آیه را بخوانید. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا هیچ گاه …

ادامه نوشته »

گاهی افراد دچار بوی بد دهان می شوند علل ایجاد بوی بد دهان چیست

گاهی افراد دچار بوی بد دهان می شوند علل ایجاد بوی بد دهان چیست

گاهی افراد دچار بوی بد دهان می شوند علل ایجاد بوی بد دهان چیست گاهی افراد دچار بوی بد دهان می شوند علل ایجاد بوی بد دهان چیست برای رفع آن ها چه راه هایی را پیشنهاد می کنید فعالیت 14 صفحه 98 سلامت و بهداشت دوازدهم علل ایجاد بوی …

ادامه نوشته »

من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد

من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد

من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد انشا صفحه 71 نگارش پنجم من داشتم راهم را می رفتم که ناگهان برگی از درخت بر سرم افتاد اول نفهمیدم که برگ است فقط حس کردم چیزی به سرم برخورد کرد دستی به سرم کشیدم …

ادامه نوشته »

فعالیت 13 صفحه 96 سلامت و بهداشت دوازدهم نشانه های پوسیدگی دندان

فعالیت 13 صفحه 96 سلامت و بهداشت دوازدهم نشانه های پوسیدگی دندان

فعالیت 13 صفحه 96 سلامت و بهداشت دوازدهم نشانه های پوسیدگی دندان نشانه های پوسیدگی دندان چیست فعالیت صفحه 96 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم فعالیت صفحه 96 سلامت دوازدهم نشانه های پوسیدگی دندان؟ 1- دندان درد مکرر یا مداوم 2- وجود سوراخ در دندان 3- ایجاد لکه های سیاه …

ادامه نوشته »

فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب روی اسکیت ها ساکن اند پسر اسب را هل می دهد

فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب روی اسکیت ها ساکن اند پسر اسب را هل می دهد

فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب روی اسکیت ها ساکن اند پسر اسب را هل می دهد فرض کنید مطابق شکل پسر و اسب روی اسکیت ها ساکن اند پسر اسب را هل می دهد و هر دوی آنها شتاب پیدا می کنند و به حرکت در می آیند …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 42 پیام های آسمان نهم

خودت را امتحان کن صفحه 42 پیام های آسمان نهم

خودت را امتحان کن صفحه 42 پیام های آسمان نهم خودت را امتحان کن صفحه 42 درس 3 پیام های آسمان نهم حل صفحه 42 درس 3 پیام های آسمان نهم سوالات: 1- یک نمونه از موارد تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید. 2- چرا پیامبران …

ادامه نوشته »

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه گاز اکسیژن تولید کرده و آن را روی یک زغال

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه گاز اکسیژن تولید کرده و آن را روی یک زغال

دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه گاز اکسیژن تولید کرده و آن را روی یک زغال دانش آموزی با استفاده از آب اکسیژنه گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل های زیر آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل ها توضیح دهید …

ادامه نوشته »

هر یک از شکل های زیر یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد علوم هشتم

هر یک از شکل های زیر یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد

هر یک از شکل های زیر یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد علوم هشتم فکر کنید صفحه 11 علوم هشتم هر یک از شکل های زیر یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می دهد فکر کنید علوم هشتم صفحه 11 فصل 2 سوالات: هریک از شکل …

ادامه نوشته »

براساس فرمایش پیامبر اکرم رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد

براساس فرمایش پیامبر اکرم رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد

براساس فرمایش پیامبر اکرم رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد فعالیت کلاسی پیام های آسمان هشتم براساس فرمایش پیامبر اکرم رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد فعالیت کلاسی صفحه 59 پیام های آسمان هشتم کسی که در این ماه اخلاقش را نیکو کند در …

ادامه نوشته »

روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم

روزی دست در دست عصای پدربزرگ داشتم و با آن مسیری را پیمودم اول حس کردم عصا در دستم جا نمی گیرد ولی کم کم او دست مرا گرفت

روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم روزی دست در دست عصای پدربزرگ گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم اول حس کردم عصا در دستم جا نمی گیرد ولی کم کم او دست مرا گرفت یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب …

ادامه نوشته »

گفت و گو کنید درباره چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارند

گفت و گو کنید درباره چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارند

گفت و گو کنید درباره چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارند گفت و گو کنید صفحه 47 علوم هفتم چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارند گفت و گو کنید صفحه 47 علوم هفتم دلایل متعددی می توان بیان کرد اما در اینجا …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 44 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 44 درس 3 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن درس سوم پیام های هفتم صفحه 44 سوالات: 1- چرا پادشاه زیر از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟ 2- مرگ برای …

ادامه نوشته »

قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی زیر خواهد زد

قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی زیر خواهد زد

قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی زیر خواهد زد قطع بیش از حد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی زیر خواهد زد برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه ی درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانوران چه راه هایی را پیشنهاد …

ادامه نوشته »

جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیه کاغذ به کار می روند با توجه به تصویرها

جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیه کاغذ به کار می روند با توجه به تصویرها

جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیه کاغذ به کار می روند با توجه به تصویرها جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیه ی کاغذ به کار می روند با توجه به تصویرها درباره ی علت استفاده از این مواد در تولید کاغذ بحث …

ادامه نوشته »

حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور در جمهوری اسلامی

حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور در جمهوری اسلامی

حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور در جمهوری اسلامی حضور مردم در یک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم در جمهوری اسلامی دارد مقایسه کنید صفحه 68 هویت اجتماعی دوازدهم در دموکراسی حضور مردم بنا به دلیل اراده، خواستار و میل شخصی خود …

ادامه نوشته »
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32