انشا

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

کارگاه متن پژوهی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم کارگاه متن پژوهی صفحه 20 درس 2 فارسی 3 دوازدهم قلمرو زبانی صفحه 20 فارسی دوازدهم سوالات: 1- معنای واژه های مشخص شده را بنویسید. الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار ببیند بگیرد و حد زند. ب) یار در …

ادامه نوشته »

چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد

چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد

چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد فعالیت کلاسی صفحه 89 وپیام های آسمان نهم به نظر شما چگونه میتوان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد و اگر کسی دچار این اشتباه شود چگونه …

ادامه نوشته »

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید فعالیت صفحه 97 علوم نهم در اهرم ها و در شرایط تعادل مزیت مکانیکی از رابطه زیر به دست می آید فعالیت صفحه 97 علوم نهم درباره رابطه مزیت مکانیکی بازی مقاوم …

ادامه نوشته »

اطلاعات جمع آوری کنید درباره صفات ثانویه در جانوران

اطلاعات جمع آوری کنید درباره صفات ثانویه در جانوران

اطلاعات جمع آوری کنید درباره صفات ثانویه در جانوران تحقیق در مورد صفات ثانویه در جانوران علوم هشتم درباره صفات ثانویه در جانوران دیگر اطلاعاتی را جمع آوری و گزارش آن را به صورت تصویری یا پرده نگار در کلاس ارائه کنید اصطلاح های صفات جنسی اولیه و ثانویه به …

ادامه نوشته »

خودارزیابی صفحه 21 فارسی پایه هفتم

خودارزیابی صفحه 21 فارسی پایه هفتم

خودارزیابی صفحه 21 فارسی پایه هفتم خودارزیابی صفحه 21 از درس دوم فارسی خوانداری هفتم خود ارزیابی صفحه 21 فارسی پایه 7 سوالات: 1- در کلاس طبیعت چه زیبایی هایی را می توان درک کرد؟ 2- این دو بیت مولوی با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟ این درختانند همچون …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان هفتم

خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 104 از درس نهم پیام های آسمان هفتم خودت را امتحان کن صفحه 104 پیام های آسمان پایه 7 سوالات: 1- اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه می توان آن را تطهیر کرد؟ …

ادامه نوشته »

چند کالا یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم توسط یک نفر تولید می شد

چند کالا یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم توسط یک نفر تولید می شد

چند کالا یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم توسط یک نفر تولید می شد فکر کنید و چند کالا یا محصول دیگر نام ببرید که در گذشته به تعداد کم توسط یک نفر تولید می شد اما امروزه به صورت انبوه در کارگاه ها و …

ادامه نوشته »

ایستگاه فکر صفحه 29 هدیه های آسمان پایه پنجم

ایستگاه فکر صفحه 29 هدیه های آسمان پایه پنجم

ایستگاه فکر صفحه 29 هدیه های آسمان پایه پنجم ایستگاه فکر صفحه 29 از درس چهارم هدیه های آسمان پنجم ایستگاه فکر صفحه 29 درس 4 هدیه های آسمان پایه 5 سوال: با دوستان خود گفت و گو کنید و برای هر دو داستان عنوان مناسبی انتخاب کنید سپس علت …

ادامه نوشته »

بیماری هایی که در تصاویر نشان داده ناشی از کمبود کدام یک از زیرمغذی ها هستند

بیماری هایی که در تصاویر نشان داده ناشی از کمبود کدام یک از زیرمغذی ها هستند

بیماری هایی که در تصاویر نشان داده ناشی از کمبود کدام یک از زیرمغذی ها هستند بیماری هایی که در تصاویر نشان داده شده اند ناشی از کمبود کدام یک از زیرمغذی ها هستند؟ برای جلوگیری از ابتلا به آنها مصرف کدام مواد غذایی را پیشنهاد می کنید فعالیت 11 …

ادامه نوشته »

قلمرو ادبی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو ادبی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم

قلمرو ادبی صفحه 20 فارسی پایه دوازدهم قلمرو ادبی صفحه 20 درس 2 فارسی 3 دوازدهم قلمرو ادبی صفحه 20 فارسی 3 سوالات: 1- سروده زیر را از نظر شیوه گفت و گو با متن درس مقایسه کنید سپس بنویسید این نوع گفت و گو در اصطلاح ادبی چه نام …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 93 پیام های آسمان نهم

خودت را امتحان کن صفحه 93 پیام های آسمان نهم

خودت را امتحان کن صفحه 93 پیام های آسمان نهم خودت را امتحان کن صفحه 93 از درس هشتم پیام های آسمان نهم حل صفحه 93 پیام های آسمان پایه 9 سوالات: 1- چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟ 2- چرا در روایات به دوری …

ادامه نوشته »

به کمک یک قرقره ثابت یک قرقره متحرک یک وزنه معین و یک نیروسنج

به کمک یک قرقره ثابت یک قرقره متحرک

به کمک یک قرقره ثابت یک قرقره متحرک یک وزنه معین و یک نیروسنج فعالیت صفحه 98 علوم نهم به کمک یک قرقره ثابت یک قرقره متحرک یک وزنه معین و یک نیروسنج درباره مزیت مکانیکی قرقره های ثابت و متحرک شکل 1 تحقیق کنید فعالیت صفحه 98 فصل نهم …

ادامه نوشته »

نظر خود را درباره سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر به صرفه تر است

نظر خود را درباره سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر به صرفه تر است

نظر خود را درباره سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر به صرفه تر است گفت و گو کنید صفحه 64 درباره سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر به صرفه تر است گفت و گو کنید درباره سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و …

ادامه نوشته »

جواب تمام کار کلاسی های پودمان اول کاروفناوری هفتم

جواب تمام کار کلاسی های پودمان اول کاروفناوری هفتم

جواب تمام کار کلاسی های پودمان اول کاروفناوری هفتم حل تمام کار کلاسی های پودمان اول کاروفناوری پایه هفتم حل تمام کار کلاسی های پودمان اول کاروفناوری پایه هفتم کار کلاسی صفحه 2 کاروفناوری هفتم سوال: بررسی چند اختراع و نوآوری. با کمک دوستان خود یک گروه تشکیل دهید و …

ادامه نوشته »

درک و دریافت صفحه 27 فارسی پایه هفتم

درک و دریافت صفحه 27 فارسی پایه هفتم

درک و دریافت صفحه 27 فارسی پایه هفتم درک و دریافت صفحه 27 درس دوم فارسی خوانداری هفتم درک و دریافت صفحه 27 فارسی پایه 7 سوالات: 1- به نظر شما کدام یک از شخصیت های داستان اهمیت بیشتری دارد چرا؟ 2- اگر شما به جای نویسنده بودید داستان را …

ادامه نوشته »

از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم

از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم

از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام های آسمان هفتم از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام های آسمان پایه 9 اهمیت نماز را یادآوری می کند که نباید تحت هیچ شرایطی …

ادامه نوشته »

چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند

چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند

چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند فعالیت 3 صفحه 80 مطالعات ششم چرا لباس های محلی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند فعالیت صفحه 81 درس 15 مطالعات ششم لباس قسمتی از فرهنگ، هویت، گذشته و …

ادامه نوشته »

تدبر کنیم صفحه 27 هدیه های آسمان پایه پنجم

تدبر کنیم صفحه 27 هدیه های آسمان پایه پنجم

تدبر کنیم صفحه 27 هدیه های آسمان پایه پنجم تدبر کنیم صفحه 27 درس 4 هدیه های آسمان پنجم تدبرکنیم صفحه 27 درس چهارم هدیه های آسمان چهارم سوال: آیه زیر را بخوانید این ایه به کدام قسمت درس ارتباط دارد؟ وَإِذْ قَالَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی …

ادامه نوشته »

انشا شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز

انشا شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز

انشا شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز یکی از موضوع های زیر را انتخاب و با استفاده از روش مقایسه سه بند درباره آن بنویسید شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در گذشته و امروز سه بند مقایسه درباره شیوه دید و بازدید نوروزی در گذشته …

ادامه نوشته »

برخی عادت های غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بررسی کنید راه اصلاح آنها

برخی عادت های غذایی نادرست شایع در نوجونان را بررسی کنید راه اصلاح آنها

برخی عادت های غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بررسی کنید راه اصلاح آنها به کمک جدول زیر، برخی از عادت های غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بررسی کنید و برای اصلاح آنها پیشنهاد ارائه کنید فعالیت 10 صفحه 29 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم پرخوری در مهمانی و …

ادامه نوشته »
لایسنس نود 32 آپدیت نود 32