درسهایی از قران

درسهایی از قران

درسهایی از قران جناب آقای قرائتی

در این سایت به بررسی سوالات آقای قرائتی که روزهای پنجشنبه هر هفته برنامه دارند می پردازیم.

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن 9 اسفند 97

پاسخ سوالات درسهایی از قرآن 9 اسفند 97 جواب و پاسخنامه سوالات درسهایی از قرآن 9 اسفند 97 + متن سخنرانی پاسخ سوالات درسهایی از قران 9 اسفندماه 1397 مهلت پاسخگویی: 97/12/10 نحوه ی شرکت در آزمون: ثبت نام در سایت درسهایی از قرآن (http://gharaati.ir) ارسال پیامک به سامانه: 3000114 …

ادامه نوشته »

جواب سوالات درسهایی از قرآن 6 دی 97

لوگو مرجع انشا

جواب سوالات درسهایی از قرآن 6 دی 97 پاسخ سوالات درسهایی از قرآن پنجشنبه 6 دی 97     جواب درسهایی از قران 6 دی 97 | متن سخنرانی آقای قرائتی 6 دی 97 . مهلت پاسخگویی  97/10/7 نحوه ی شرکت در آزمون:  ثبت نام در سایت درسهایی از قرآن …

ادامه نوشته »

جواب سوالات درسهایی از قران 29 اذر 97

لوگو مرجع انشا

جواب سوالات درسهایی از قران 29 اذر 97 متن سخنرانی آقای قرائتی و حل سوالات درسهایی از قران پنجشنبه 29 آذرماه 97     پاسخ سوالات درسهایی از قرآن 29 اذر 97 . مهلت پاسخگویی  97/9/30 نحوه ی شرکت در آزمون:  ثبت نام در سایت درسهایی از قرآن    (http://gharaati.ir) ارسال …

ادامه نوشته »

پاسخ سوالات درسهایی از قران 3 ابان 97

پاسخ سوالات درسهایی از قران 3 ابان 97

پاسخ سوالات درسهایی از قران 3 ابان 97 جواب سوالات درسهایی از قران 3 آبان 97   پاسخنامه سوالات درسهایی از قران 3 آبان 97   مهلت پاسخگویی  97/8/3 نحوه ی شرکت در آزمون:  ثبت نام در سایت درسهایی از قرآن    (http://gharaati.ir) ارسال پیامک  به سامانه   3000114 ۱- نشانه‌ی …

ادامه نوشته »

جواب سوالات درسهایی از قران 26 مهر 97

جواب سوالات درسهایی از قران 26 مهر 97

جواب سوالات درسهایی از قران 26 مهر 97 پاسخ درسهایی از قرآن پنجشنبه 26 مهر 97   پاسخنامه سوالات درسهایی از قران 26 مهر 97   مهلت پاسخگویی  97/7/26 نحوه ی شرکت در آزمون:  ثبت نام در سایت درسهایی از قرآن    (http://gharaati.ir) ارسال پیامک  به سامانه   3000114 ۱- آیات …

ادامه نوشته »