3

زدی ضربتی ضربتی نوش جان کن

معنی ضرب المثل زدی ضربتی ضربتی نوش جان کن

معنی ضرب المثل زدی ضربتی ضربتی نوش جان کن

معنی ضرب المثل زدی ضربتی ضربتی نوش جان کن معنی و مفهوم ضرب المثل زدی ضربتی ضربتی نوش جان کن انشا درباره ضرب المثل زدی ضربتی،ضربتی نوش جان کن دو معنی و مفهوم کلی برای این ضرب المثل میتوان بیان کرد: 1- در مقابل هر عملی عکس العملی است. 2- …

ادامه نوشته »