بایگانی برچسب: انشا صدای وزش باد پاییزی

انشا صدای وزش باد پاییزی صفحه 37 نگارش پنجم

انشا صدای وزش باد پاییزی صفحه 37 نگارش پنجم

انشا صدای وزش باد پاییزی صفحه 37 نگارش پنجم احساس خود را از شنیدن صدای وزش باد پاییزی بنویسید نگارش پنجم انشا درباره صفحه 37 نگارش پنجم باد پاییزی آخرین روز را از فصل تابستان سپری می شد و فردا اول مهرماه و اول فصل پاییز است. پاییز که درختان …

ادامه نوشته »

تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید صفحه 37 نگارش پنجم

تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید صفحه 37 نگارش پنجم

تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید صفحه 37 نگارش پنجم انشا صفحه 37 نگارش پنجم درباره احساس خود از شنیدن صداها   انشا صفحه 37 نگارش پنجم تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید ؟ احساس خود را از شنیدن آنها بنویسید. صدای …

ادامه نوشته »