بایگانی برچسب: بازنویسی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

گسترش مثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

گسترش مثل از کوزه همان برون تراود که در اوست بازنویسی مثل صفحه 32 نگارش یازدهم از کوزه همان برون تراود که در اوست     ساده نویسی مثل از کوزه همان برون تراود که در اوست دفعه دوم بود که اسماعیل، شاگرد مغازه پدرم از دخل پول بر می …

ادامه نوشته »