بایگانی برچسب: تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید

حس خود را شنیدن صدای زنگ آخر بنویسید نگارش پنجم

حس خود را شنیدن صدای زنگ آخر بنویسید نگارش پنجم

حس خود را شنیدن صدای زنگ آخر بنویسید نگارش پنجم انشا حس خود را شنیدن صدای زنگ آخر بنویسید صفحه 37 نگارش پنجم انشا صفحه 37 نگارش پنجم درباره صدای زنگ آخر از مهرماه تا اسفندماه شش ماه است که هر روز به مدرسه می رفتیم و حالا رسیدیم به …

ادامه نوشته »

احساس خود را از شنیدن صدای مادربزرگ بنویسید

احساس خود را از شنیدن صدای مادربزرگ بنویسید

احساس خود را از شنیدن صدای مادربزرگ بنویسید انشا درباره احساس خود را از شنیدن صدای مادربزرگ بنویسید صفحه 37 نگارش پنجم تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید؟ احساس خود را از شنیدن آن بنویسید از کودکی تا الان که به 9 سال رسیده ام هر …

ادامه نوشته »

انشا صدای وزش باد پاییزی صفحه 37 نگارش پنجم

انشا صدای وزش باد پاییزی صفحه 37 نگارش پنجم

انشا صدای وزش باد پاییزی صفحه 37 نگارش پنجم احساس خود را از شنیدن صدای وزش باد پاییزی بنویسید نگارش پنجم انشا درباره صفحه 37 نگارش پنجم باد پاییزی آخرین روز را از فصل تابستان سپری می شد و فردا اول مهرماه و اول فصل پاییز است. پاییز که درختان …

ادامه نوشته »

تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید صفحه 37 نگارش پنجم

تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید صفحه 37 نگارش پنجم

تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید صفحه 37 نگارش پنجم انشا صفحه 37 نگارش پنجم درباره احساس خود از شنیدن صداها   انشا صفحه 37 نگارش پنجم تجربه ی شنیدن کدام یک از صداهای زیر را دارید ؟ احساس خود را از شنیدن آنها بنویسید. صدای …

ادامه نوشته »