بایگانی برچسب: حل فعالیت های درس 7 پیام های آسمان هفتم

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام های آسمان هفتم پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: خداوند فاطمه را دوست دارد و …

ادامه نوشته »