بایگانی برچسب: نگارش هفتم

انشا درباره کفش پایه هفتم

انشا درباره کفش پایه هفتم

انشا درباره کفش پایه هفتم انشا صفحه 63 نگارش هفتم در مورد کفش   انشا درباره کفش نگارش پایه هفتم صفحه 63 وسایل شخصی هر کس مربوط به خود آن شخص می باشد و کس دیگر حق ندارد به آن دست بزند، کفش یا کتانی هم از این موضوع مستثنا …

ادامه نوشته »

انشا درباره اسمان شب پایه هفتم

انشا درباره اسمان شب پایه هفتم

انشا درباره اسمان شب پایه هفتم انشا صفحه 52 نگارش هفتم با موضوع اسمان شب     انشا با موضوع اسمان شب نگارش پایه هفتم خداوند قدرتهای زیادی دارد و کافی است که به اطراف خودمان نگاه کنیم تا متوجه شویم وجود خداوند چقدر در زندگی ما مهم است و …

ادامه نوشته »

انشا درباره ایران صفحه 52 پایه هفتم

انشا درباره ایران صفحه 52 پایه هفتم

انشا درباره ایران صفحه 52 پایه هفتم انشا صفحه 52 نگارش هفتم در مورد ایران     انشا هفتم درباره عظمت و قدرت ایران کشورهای زیادی در این دوره از زندگی ما در دنیا وجود دارد که هرکدام پیشینه خاص خود را دارد اما به نظر شما پر افتخارترین و …

ادامه نوشته »

انشا در مورد محل زندگی ما نگارش هفتم

انشا در مورد محل زندگی ما نگارش هفتم   انشا درباره محل زندگی ما صفحه 52 پایه هفتم     انشا محل زندگی ما نگارش پایه هفتم صفحه 52   همه انسان ها بر روی کره ی زمین دارای یک هویت هستند که هویت آن ها محل زندگی آن ها …

ادامه نوشته »

انشا درباره عینک صفحه 42 نگارش هفتم

انشا درباره عینک صفحه 42 نگارش هفتم

انشا درباره عینک صفحه 42 نگارش هفتم انشا با موضوع عینک نگارش هفتم   انشا پایه هفتم درباره عینک صفحه 42 باید قبول کنیم که انسان ها کامل نیستن و همه آدم ها در جسم و روانشان یه ضعف وجود دارد و که می توانند این ضعف را به روش …

ادامه نوشته »

انشا درباره درد دندان صفحه 63 نگارش هفتم

انشا درباره درد دندان صفحه 63 نگارش هفتم

انشا درباره درد دندان صفحه 63 نگارش هفتم انشا در مورد درد دندان با رعایت ساختمان بند پایه هفتم   انشا در مورد دندان درد پایه هفتم صفحه 63 دردهای زیادی در دوران زندگی انسان آن را همراهی می کند که هر کدام به نوبه خود رنجش بسیار زیادی را …

ادامه نوشته »

انشا در مورد خانه صفحه 42 نگارش هفتم

انشا در مورد خانه صفحه 42 نگارش هفتم

انشا در مورد خانه صفحه 42 نگارش هفتم انشا درباره خانه درس 3 صفحه 42 نگارش پایه 7   انشا خانه-درس سوم-صفحه 42-نگارش هفتم ما آدما در زندگی به چیزهایی نیاز داریم که امنیت ما رو تأمین کنه، شاید یکی از ابتدائی ترین اونها، سرپناه باشه که ما اون رو …

ادامه نوشته »