بایگانی برچسب: چرا خدا با خوشحالی حضرت فاطمه خوشحال و با خشم او خشمگین میشدند

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود

چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه خشنود و با خشم ایشان خشمگین می شود فعالیت کلاسی صفحه 83 پیام های آسمان هفتم پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: خداوند فاطمه را دوست دارد و …

ادامه نوشته »