انشا

در مورد راه های دیگر سیم کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق کنید

در مورد راه های دیگر سیم کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق کنید

در مورد راه های دیگر سیم کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق کنید تحقیق در مورد راه های دیگر سیم کشی کلید تبدیل و استاندارد بودن آن تحقیق صفحه 65 کاروفناوری نهم راه های دیگر سیم کشی کلید تبدیل در سیم کشی کلید تبدیل باید سیم فاز به …

ادامه نوشته »

شکستن لامپ های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سلامت انسان و محیط زیست

شکستن لامپ های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سلامت انسان و محیط زیست

شکستن لامپ های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سلامت انسان و محیط زیست شکستن لامپ های مهتابی و کم مصرف چه ضرری برای سلامت انسان و چه خطری برای محیط زیست دارد تحقیق کنید صفحه 63 کاروفناوری نهم در صورت شکستن لامپ های کم مصرف بلافاصله اتاق را …

ادامه نوشته »

آیا لامپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند در روشنایی خانگی

آیا لامپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند در روشنایی خانگی بهترین گزینه است

آیا لامپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند در روشنایی خانگی آیا لامپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند در روشنایی خانگی بهترین گزینه است اگر جواب منفی است دلیل آن چیست پرسش صفحه 62 کاروفناوری نهم آیا لامپ هایی که به عنوان کم …

ادامه نوشته »

سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود کاروفناوری نهم

سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود کاروفناوری نهم

سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود کاروفناوری نهم پرسش صفحه 60 کاروفناوری نهم سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود تعریف ارت و سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. …

ادامه نوشته »

چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند

چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند

چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند فکر کنید علوم نهم چرا در آب دریاچه های آب شور مانند دریاچه ارومیه می توان شناور ماند آب برخی دریاچه ها مانند دریاچه ارومیه بسیار شور است به طوری که در این دریاچه ها به …

ادامه نوشته »

چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود اما با حل کردن نمک غوطه ور می شود

چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود اما با حل کردن نمک غوطه ور می شود

چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود ولی در آب نمک غوطه ور می شود چرا تخم مرغ سالم در آب مقطر فرو می رود اما با حل کردن نمک در آن تخم مرغ غوطه ور می شود؟ جواب فکر کنید علوم نهم صفحه 22 علت غوطه …

ادامه نوشته »

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم پایه نهم

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم پایه نهم

خود را بیازمایید صفحه 19 علوم پایه نهم جواب خود را بیازمایید صفحه 19 فصل 2 علوم تجربی پایه نهم خودرابیازمایید صفحه 19 علوم نهم سوالات: 1- از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می آید. الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید. ب) …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام های آسمان هشتم پاسخ خودت را امتحان کن صفحه 118 از درس 14 پیام های آسمان هشتم حل خودت امتحان کن صفحه 118 پیام های هشتم سوالات: 1- چهار مورد از وظایف یک مسلمان نسبت به برادر دینی اش را بیان کنید. 2- …

ادامه نوشته »

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پیام های آسمان هشتم

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پیام های آسمان هشتم

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پیام های آسمان هشتم فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام های آسمان هشتم به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام های هشتم طبق تصویر زیر این حس را …

ادامه نوشته »

مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود

مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود

مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست وظایف ما در برابر مشکلات برادران و خواهران دینی خود و …

ادامه نوشته »

خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام های آسمان هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام های آسمان هشتم خودت را امتحان کن صفحه 108 درس 13 پیام های آسمان هشتم حل صفحه 108 پیام های هشتم سوالات: 1- دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید. 2- چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید. …

ادامه نوشته »

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند چرا

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند چرا

کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کند چرا فکر کنید کدام مورد بیشتر تابش گرمایی خورشید را جذب می کنید چرا (آسفالت، آینه) فکر کنید صفحه 90 علوم هفتم آینه شفاف و براق است هم نور را بازتاب و منعکس می کند و هم کمی از آن …

ادامه نوشته »

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند

توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند شکل مقابل نحوه گرم شدن اتاق را به وسیله یک رادیاتور نشان می دهد توضیح دهید چگونه قسمت هایی از اتاق که با رادیاتور فاصله دارند گرم می شوند خود را بیازمایید صفحه 89 علوم …

ادامه نوشته »

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا

اگر در ساحل آتش روشن کنید در طول روز دود به طرف خشکی و در شب به طرف دریا اگر در ساحل آتش روشن کنید متوجه می شوید در طول روز دود به طرف خشکی و در طول شب به طرف دریا کشیده می شود علت را توضیح دهید وقتی …

ادامه نوشته »

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید

دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید دو بشر هم اندازه انتخاب کنید یکی را از آب و دیگری را از ماسه پر کنید و آن را در آفتاب قرار دهید هر 30 دقیقه یک بار دمای آنها را اندازه …

ادامه نوشته »
کمک جو